In gesprek met trainer

Waar de meesten in software denken....denkt Mark Paludanus in doen....

In feite een constatering die we steeds meer tegen komen. Oefenstof software, ook de begeleiding daar verzinnen we de juiste software voor, echter is het zo dat clubs er gebruik van maken? Laat staan dat trainers, begeleiders, coaches hiervan überhaupt op de hoogte zijn of weet van hebben? Kunnen we alles leren van een tekening of op een filmpie? En is het wel de manier om trainers een pak software in de handen te duwen en te zeggen...."Succes ermee en bedankt dat je de training op je wilt nemen":.

Zelfs dat maakte de redactie mee bij een club in het Utrechtse die allerlei trainingssoftware ging kopen met tientallen licenties en na een jaar bleek bijna niemand er gebruik van te maken....

 

Toen de redactie van Voetbal Totaal van de week een bericht zag op Facebook werden we geattendeerd dat we eindelijk een Meestercoach in ons midden hebben. Mark Paludanus, schoolmeester, ex Hoofd JeugdOpleiding van sv Ouderkerk en vooral behept met het welzijns virus. 

Mark is Meestercoach geworden, maar niet met software, nee dat niet, maar gewoon clubs helpen op ellerlei vlakken.  

 

Opleiden doen we toch gewoon bij de club? Gewoon voor de "klas" staan, helpen bij de coaching, als praktijkbegeleider waar de KNVB nu ook zijn mond vol van heeft....

Iets wat we al veel eerder met elkaar bespraken...maar daar is hij dan..Mark Paludanus met Meestercoach, zijn levenswerk, zijn ultieme droom.

 

Zijn levensverhaal:

 

Plezier

Mark vertelt vol enthousisame: "kinderen willen plezier beleven aan leren voetballen. Ze willen het spel zo goed mogelijk leren en het liefst ook zo vaak mogelijk spelen. Dit spelplezier is volledig afhankelijk van goede begeleiding van de jeugdspelers en het jeugdteam. Juist die goede begeleiding is voor veel verenigingen moeilijk te realiseren. Verenigingen lopen hierbij tegen allerlei uitdagingen aan. Meestercoach speelt hier op in door voetbalverenigingen in eigen huis te ondersteunen en te begeleiden door middel van beleidsadvies en scholing. Uniek aan de aanpak van Meestercoach is de combinatie van pedagogische- en voetbalinhoudelijke kennis". 

 

Ervaring die oprichter Mark Paludanus de vereniging kan brengen. Mark werkt al jaren als leerkracht in het basisonderwijs en heeft daarnaast ruime ervaring in diverse voetbalfuncties. Tijdens zijn rol als Hoofd Jeugdopleiding bij voetbalclub SV Ouderkerk won de vereniging de Rinus Michels Award voor beste amateurclub jeugdopleiding van Nederland (2011).

Meestercoach biedt diensten aan verenigingen op het gebied van beleid en strategie, scholing, praktijkbegeleiding en het opstellen van een voetbalsysteem met een bijbehorende speelwijze. Om zorg op maat te bieden wordt dit intern binnen de vereniging gedaan volgens de werkwijze: Opleiden binnen de club. Meestercoach komt naar de voetbalvereniging toe en gaat een verbinding aan met de vereniging. Samen met de vereniging worden de behoeften in kaart gebracht. Bij voetbalverenigingen vindt dagelijks achter de schermen een enorme organisatie plaats om te zorgen dat alle teams goed gefaciliteerd worden. Het is van belang dat trainers en coaches goed op te leiden, zodat zij de identiteit van de vereniging kunnen uitdragen op het veld. Het neerzetten van goed voetbalbeleid, scholing binnen de vereniging en het kiezen van een consistente speelwijze vormt voor veel verenigingen een hele uitdaging, maar dit zijn essentiële elementen voor succes. Meestercoach analyseerde de grootste uitdagingen voor voetbalverenigingen. Op basis van deze uitdagingen biedt Meestercoach een breed palet aan oplossingen:

 

Beleid & Strategie

Om tot structurele verbeteringen in de jeugdopleiding te komen, is een uitgedacht jeugdvoetbal beleidsplan van essentieel belang. Zonder beleidsplan is een vereniging stuurloos. Meestercoach helpt bij het opstellen van een uitvoerbaar jeugdvoetbal beleidsplan. Daarbij ligt de focus op de juiste strategische keuzes die gemaakt moeten worden. Met richtinggevend en goed gecommuniceerd beleid kunnen heldere doelstellingen worden geformuleerd. Met deze doelstellingen kunnen concrete en vooral duurzame verbeteringen worden gerealiseerd in het jeugdvoetbal.

 

Scholing & Praktijkbegeleiding

Meestercoach helpt verenigingen verder door het geven van scholing aan het jeugdkader van de vereniging. Door bij de vereniging ‘thuis’ op te leiden, wordt de tijdsinvestering behapbaar gemaakt voor iedereen. Samen met de vereniging wordt een OBC-traject (Opleiden binnen de club) gemaakt om zoveel mogelijk mensen een passende opleiding te bieden. Meestercoach heeft zijn opleidingstraject toegespitst op verschillende leeftijdscategorieen en niveaus voor trainer/coaches, teambegeleiders en coördinatoren.

 

Voetbalsysteem & Speelwijze

Meestercoach helpt de vereniging bij het kiezen en opstellen van een voetbalsysteem met een bijpassende speelwijze. Met de vereniging ontwikkelt Meestercoach een geheel eigen aanpak die past bij de identiteit van de vereniging. Het voetbalsysteem met speelwijze waarvoor wordt gekozen, dient enerzijds bij te dragen aan een stuk voetbalplezier en anderzijds de ontwikkeling van de individuele speler en het team te bevorderen.Het is niet zo dat elke wedstrijd op dezelfde manier gevoetbald moet worden. Het geeft echter wel richtlijnen voor het spel dat de vereniging graag wil zien. Wanneer dit enkele seizoenen wordt volgehouden, zullen zowel spelers als trainer/ coaches steeds beter bekend worden met het gekozen voetbalsysteem/speelwijze.

Meer informatie?

Lees meer over Meestercoach op www.meestercoach.com.

Je kunt Meestercoach volgen via Facebook, Twitter (@meester_coach) en Linkedin.

Cor van Hoeven: ‘streetrules vergroten ook ruimtelijk inzicht’

Johan Cruyff zei het, alle voetbalkenners zeggen het. Straatvoetbal is de bakermat van het voetbal. Daar wordt de basis van een goede techniek gelegd. Maar vergroot het pingelen op de vierkante meter ook het ruimtelijk inzicht? ,,Nee, dat op zich niet”, stelt Cor van Hoeven van de voetbalschool Winning Skills. ,,Maar wel als je het in een juiste partijvorm doet. En de kinderen van toen voelden intuïtief aan welke partijvorm het beste hun voetballend vermogen zou verbeteren.”

 

Hij praat over tijden van pleintjes tussen flats ‘van driehoog achter’, van groezelige oude kantoorpanden met in het weekeinde uitgestrekte parkeerterreinen. De Rotterdammer doelt ook op zijn eigen tijd als jeugdspeler, toen hij in het park voetbalde met zijn vrienden. ,,Hoewel er niet altijd dezelfde spelers waren, wisten we precies hoe we de meeste weerstand zouden krijgen. Waren de besten aanwezig, dan speelde je bijvoorbeeld gewoon vijf tegen vijf. Maar meestal was dat niet zo en dan speelde je overtal tegen ondertal. De drie besten namen het dan op tegen vijf minder getalenteerde spelers. Voor de meest getalenteerde spelers was dat een goede oefening, want ze konden hun technische vaardigheid testen en kijken hoeveel man ze konden passeren. Tegelijkertijd wist je ook dat als je de bal verloor het gelijk linke soep was tegen het ‘soepzooitje’, zoals die vijf minder goden werden genoemd. In overtal konden ze de bal door simpel over te spelen in ons eigen doel schieten. Je moest dus je beweging perfectioneren, maar je leerde ook inschatten waar en wanneer je welke techniek moest toepassen. En belangrijker nog, je leerde ook in welke situatie het te risico vol was om een actie te maken.” Van Hoeven heeft nadrukkelijk die overtal-ondertal situaties in zijn oefenstof opgenomen. ,,Misschien is dat niet gebruikelijk, maar je moet wel, omdat kinderen tegenwoordig veel minder op straat voetballen. Ze hebben veel minder straatwijsheid.”

 

‘Rules from the street’ één op één kopiëren naar een gestructureerde voetbaltraining op het veld kan uiteraard niet. ,,Maar waar het om gaat is dat je dezelfde prikkels afgeeft ”, vertelt Van Hoeven. ,,Kinderen kicken op succes. Dat geeft hun niet alleen het plezier, maar ook de motivatie om verder te leren. Als pupillentrainer moet iemand zo begeleiden in zijn techniek dat hij dat plezier behoudt. Je moet met andere woorden hem of haar stap die techniek bijschaven en vervolgens functioneel maken. Daarmee bedoel ik dat hij of zij ziet wanneer de techniek toegepast moet worden of het juist beter is om over te spelen. Ik noem dit voetbalwiskunde, maar het komt erop neer dat je het ruimtelijk inzicht van de pupil traint.” Dat klinkt meer als een stukje didactiek dan een voetbaltechnisch verhaal. ,,Maar als pupillentrainer heb je ook een lerarenrol”stelt Van Hoeven. ,,Waar het om gaat is dat je die kinderen de juiste handvatten biedt. Neem bijvoorbeeld een schaar. Eerst toon je de oefening, dan laat je de pupil het proberen. Eerst in de vrije ruimte, dan om een pilon, vervolgens om meerdere pilonnen, vervolgens tegen de trainer en dan tegen een medespeler. Je verhoogt dus maar stapje bij stapje verhoog de weerstand. Daardoor heeft de pupil de kans zich beetje bij beetje te verbeteren en houdt hij, belangrijker nog, het plezier in het oefenen van de techniek, omdat hij vooruitgang bemerkt.”

 

De volgende stap is de techniek integreren in een spelvorm. ,,Uitgangspunt is dat je daarbij van een grote ruimte toewerkt naar het schaven van de techniek in een kleine ruimte”, vertelt Van der Hoeven. ,,Tegelijkertijd leren ze de beginselen van het functioneel maken van de techniek. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen twee grote goals neer te zetten. De pupil maakt de schaar, ziet dat hij er niet langs komt, draait en schiet de bal in de andere hoek. Je kunt er voor kiezen twee kleine goaltjes aan weerszijden van het veld neer te zetten. Dan dreigt hij bijvoorbeeld de actie te maken, maar vervolgens kapt hij en schiet hij de bal in de andere goal. Tenslotte kun je ook op elke zijde van het veld een goal neerzetten, waarbij als stelregel geldt dat je niet meer dan een keer in een bepaald doel mag scoren. In het begin traint de pupil zijn ruimtelijk inzicht als hij niet langs de verdediger komt. Hij kapt, draait dribbelt om de verdediger heen en schiet in drie doelen raak. Dit kun je zeg maar de zijdelingse actie noemen. Maar om in het vierde doel te schieten zal hij er echt face-tot-face langs moeten. Hij moet dus die schaar gaan doen met alle risico’s van dien, want als de verdediger de bal afpakt en scoort heeft hij gewonnen. ” Daarna wordt de techniek in partijvorm geoefend. Dan kan vier tegen vier zijn, maar hoeft helemaal niet. ,,Het gaat erom wat de technische én tactische bagage van de pupillen zijn”, vertelt Van Hoeven. ,,Is het niveauverschil binnen de  groep groot, dan ga je overtal-ondertal situatie nabootsen van vijf tegen drie of vijf tegen acht van mijn part. Ook de ruimte pas je aan het gegeven aan hoe ver de pupillen in hun ontwikkeling zijn. Hoe meer technieken ze beheersen, hoe kleiner je de ruimte maakt. Overigens moet je als trainer er opletten dat ook de pupillen met minder talent, de partij in overtal dus, wel de schaar gaat beheersen.

 

Met andere woorden, je geeft die spelers de numerieke meerderheid om ze de kans te geven om het partijtje te winnen. Nogmaals, succes motiveert. Maar tegelijkertijd moet je in spelvormen aan hun techniek blijven sleutelen totdat ze de schaar beheersen. Ook al sta je daardoor als trainer een half uurtje langer dan gepland op het veld.”

Weekend artikel Marcel Lucassen YDTI: gewaardeerd door clubs.....

Een mooi artikel door Stan Bos van een aantal jaren geleden: we zijn nu een paar jaar verder en geldt dat nu nog:

 

In de voetballerij wordt er nogal eens lacherig gedaan over de psychologische aspecten bij een voetballer. Maar niet iedereen die zich daarmee bezighoudt, is per defi nitie gek. Marcel Lucassen en Pieter Gallas voelden aan dat er bij een wedstrijd of training meer komt kijken dan een goede voorzet of een fabelachtig schot. Zij ontwikkelden de zogenoemde Young Talent Development Indicator (YDTI), vrij vertaald de Talent Ontwikkelings Indicator voor Jeugdigen.

 

Het is een psychologische vragenlijst die inzicht geeft in de denk- en handelingsprocessen van de sporter die voorafgaan aan het uiteindelijk vertoonde gedrag. “Binnen de sport zijn er weinig mentale instrumenten die verklaren waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren”, doceert Lucassen. “Via de YDTI proberen wij achter de oorzaken te komen waarom een voetballer niet presteert wat hij moet presteren. De YDTI is een methode die de oorzaken analyseert en zonodig weghaalt.” Daarbij zocht het duo naar een systeem dat voor ieder niveau, amateur- en profvoetbal, geschikt is. Gallas: “Trainers en coaches krijgen zo een beter inzicht hoe ze de jeugd beter kunnen begeleiden en coachen. Hij of zij kan dan bepalen of er tijdens trainingen beter in oefen- of wedstrijdvorm getraind kan worden. Elk kind is immers verschillend.”

 

De twee hoofdrolspelers bij de totstandkoming van de YDTI zijn Marcel Lucassen en Pieter Gallas. Lucassen (44) is mede-eigenaar van het bedrijf Sportpartners, een organisatie die clinics en opleidingen op sportgebied geeft. Daarbij is de in Blitterswijk woonachtige Lucassen onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van voetbalcoördinatie in de voetbaltechniek en in de specifi eke voetbalacties. “Ik ben ook personal trainer in het betaald voetbal. Namen kan ik niet noemen, omdat de voetballerij een conservatieve wereld is. Ik heb een geheimhoudingsplicht. Wel kan ik zeggen dat ik actief ben bij PSV, VVV, Helmond Sport en in Duitsland bij Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, MSV Duisburg, 1. FC Köln en Fortuna Düsseldorf. Daarnaast ga ik me namens de Duitse bond bezighouden met het nationale team onder de vijftien en zestien jaar.” Pieter Gallas (51) is algemeen directeur van het bedrijf Ducon dat zich bezighoudt met allerlei soorten management. “Wij zijn actief in vier segmenten”, vertelt Gallas. “Het begeleiden van bedrijven bij reorganisaties, fusies of overnames, activiteiten organiseren op scholen voor leraren, kinderen en ouders, het actief begeleiden van individuen met hun loopbaanoriëntatie en loopbaanontwikkeling en het begeleiden van topsporters of topsporters in spé, zodat zij hun talenten optimaal laten renderen.” Via de YDTI krijgen trainers en coaches handvaten aangereikt waaraan ze kunnen zien hoe een kind in elkaar steekt. Dat wordt door middel van een viertal dimensies inzichtelijk gemaakt: de gedragsdimensies wedstrijdmotivatie en -oriëntatie, de mentale dimensies spelinzicht en spelstijl.

 

Gedrag (motivatie en oriëntatie)

Hoe wordt een kind gemotiveerd tijdens de training? Door gerichte oefenstof of wedstrijdvormen? En hoe brengt hij dat tot uiting in een wedstrijd? Hoe bereidt een kind zich voor? “Veel kinderen”, weet Gallas, “hebben zich van tevoren goed voorbereid. Hun voetbalspullen zijn in orde, alles is netjes geregeld. Maar er zijn ook kinderen waar de lucht van de vorige training nog uit de tas komt. Als een trainer dat van een speler weet, kan hij al inschatten hoe een speler zich in het veld gedraagt.”

Spelinzicht

Bij spelinzicht wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘feitelijk kind’ en een ‘intuïtief kind’. “Een feitelijk kind”, vertelt Gallas, “wil er stap voor stap achterkomen hoe hij een oefening moet uitvoeren. Hij wil de vaardigheid volledig onder de knie hebben. Gaat een trainer snel achter elkaar verschillende vormen uitleggen en trainen, dan ben je zo’n kind in de kortste keren ‘kwijt’. Dan is zijn plezier snel weg. Een intuïtief kind doet daarentegen alles vanuit het zoeken naar mogelijkheden. Die wil het zelf ontdekken, zelf z’n gang gaan. Hij wil liever afwijken van het normale en experimenteren, dan luisteren naar wat er gezegd of gevraagd wordt.”

 

Spelstijl

Een trainer die met 8- of 9-jarigen een partijvorm gaat doen, krijgt van sommige kinderen te horen: met die en die wil ik niet samenspelen. Dat zijn rationele en taakgerichte kinderen. Zij spreken hun teamgenoten aan op hun kwaliteit of het gebrek daaraan. “Dat noemen we harde kinderen”, zonder dat we ze een stempel willen opplakken”, verduidelijkt Gallas. “Dat soort spelers heeft een over-mijn-lijk-mentaliteit. Er is geen tegenstander die hen voorbij komt. Ze spelen heel taakgericht. Hij kan zijn opponent angst inboezemen, is fel en agressief.” Naast de ‘harde’ kinderen zijn er de ‘zachte’ kinderen. “Zij zijn veel teamgerichter ingesteld”, aldus Lucassen. “Het zijn spelers die vooral plezier willen hebben. Bij wie ze in de partij zitten, maakt niet uit zolang ze maar lol kunnen maken. Ze voetballen het liefst in een goede sfeer, vermijden confl icten en als ze worden aangepakt door de ‘harde’ kinderen door bijvoorbeeld een sliding, dan vermijden ze de volgende keer een sliding of zoeken het duel niet op. Ze zijn meer geneigd naar samenspel. In een trainingsvorm waarin bijvoorbeeld wordt afgesproken elkaar hard in de voeten te spelen, dan doen de ‘harde’ kinderen dat ook, ongeacht de situatie. Zien de ‘zachte’ kinderen dat hun medespeler omringd wordt door tegenstanders, dan zijn zij sneller geneigd te denken: ‘hé, als ik ‘m inspeel en hij kan de bal niet aannemen, dan lijden we balverlies en krijgen we misschien een tegendoelpunt. Dan speelt hij de bal liever terug. Daarom heeft het als trainer geen zin tegen die kinderen te schreeuwen. Dat is tegen dovemansoren gezegd.”

 

“Het opleiden vinden wij belangrijker dan het resultaat”, licht Lucassen toe. “Maar we leven in een prestatiemaatschappij en daarin wordt ook veel van kinderen verwacht.” Dat merkt Lucassen ook als hij techniektrainingen geeft. “Leren staat voorop en dan kun je succes hebben of falen. Dat laatste mag niet in onze resultaatmaatschappij.” Gallas: “De trainers van de jongste groepen moeten een feelingcomponent bezitten en moeten begrijpen waarom een kind handelt zoals hij doet. Onze taak is om ze handvaten aan te reiken waarmee ze dat kunnen doen. Schelden heeft namelijk geen zin. Bij een intern georiënteerd kind krijgt een trainer het nooit voor elkaar om medespelers actief te coachen. Vloeken helpt dan niet. Wat wel helpt, is dat je een intern kind termen leert gebruiken als aannemen, kaatsen, inpassen en vasthouden. Gewoon zakelijk en feitelijk laten coachen. Een extern georiënteerd kind kun je gewoon zijn acties laten maken en laten coachen.”

 

Ondanks de enthousiaste reacties van clubs in het betaald voetbal en amateurverenigingen is het initiatief van Lucassen en Gallas bij de KNVB nog niet doorgedrongen. Door de positieve reacties uit de voetballerij is het innovatieve tweetal er juist extra op gebrand om van hun project een succes te maken. “De YDTI kan zo bij iedere TC-opleiding geïntegreerd worden”, constateert Lucassen. “Dat zijn ook de reacties die wij krijgen vanuit het land. Het is allemaal wetenschappelijk onderzocht. YDTI is het enige gevalideerde instrument in de Benelux. Ook regiocoaches van de KNVB zijn razend enthousiast, maar melden er wel bij: ‘dit is in Zeist nog niet ingeburgerd. Ons gaat het erom dat het resultaat oplevert, op welk niveau dan ook. Wij willen kinderen die sport beoefenen, welke dat dan ook is, helpen om door te stoten naar een hoger niveau. Wij krijgen veel reacties van trainers. Spelers zeggen tegen hen: ‘we hebben nooit zo lekker getraind.’ Ook de Duitse en Luxemburgse voetbalbond toonden al belangstelling. “De Duitse voetbalbond is de grootste ter wereld, dus dat zegt wel wat.”

 

Randy van Schravendijk....Vanuit de logistiek naar Combinatiefunctionaris Voetbal

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen  binnen de club. In de vorige editie was Peter van de Rijt. Nu zijn we in gesprek met Randy van Schravendijk die combinatiefunctionaris is bij vv de Meern. Maar ook diverse activiteiten ontplooit bij vv Maarssen en voetballende zonen heeft bij dezelfde club.

Heb je ooit gevoetbald en hoe kwam je op het idee om combinatiefunctionaris Voetbal te worden. Heb je daar een specifieke opleiding voor gedaan?

Ik heb zelf van mijn 8ste tot mijn 40ste gevoetbald met uitzondering van een kleine voetballoze periode. Ik was werkzaam in de logistiek en had het niet meer naar mijn zin. Ik merkte dat ik veel meer plezier en drive had in het trainen van mijn kinderen bij het voetbal. Toen ik werkloos thuis kwam te zitten, ben ik CIOS gaan doen. Ondertussen had ik in de stad Utrecht ook al als vrijwilliger kennisgemaakt met diverse mensen en werkzaamheden in de sportstimulering en het welzijnswerk. Zo ben ik in aanraking gekomen met de functie van combinatiefunctionaris.

Randy "In hoeverre sta je ook verbonden met de KNVB of heb je meer met een gemeente te maken? Wie is je opdrachtgever en wat is je doelstelling als combinatiefunctionaris?

In mijn functie heb ik vooral te maken met de gemeente. De functie van combinatiefunctionaris wordt vaak ook betaald vanuit een gemeentelijke subsidie. Wel heb ik bij sommige projecten contact met de KNVB of een BVO zoals FC Utrecht. De opdrachtgever is bijna altijd de gemeente. De doelstelling is vooral het stimuleren van mensen om te gaan sporten. Het gaat hierbij om de leeftijds- en doelgroepen die dat het meeste nodig hebben.

Wat houdt in feite nu precies de functie van Combinatiefunctionaris Voetbal in. En zeker bij vv de Meern. Is dat daar nodig of zie ik dat verkeerd?

Als combinatiefunctionaris voetbal bij vv de Meern ben ik met name verantwoordelijk voor de coördinatie van de woensdagmiddag training voor het Project Trainerskracht. Bij dit project worden jongeren met passie voor sport (voetbal en korfbal), maar met problemen op andere leefgebieden opgeleid als trainer. Daarnaast hou ik mij ook bezig met het organiseren en uitvoeren van voetballessen in het basis- en voortgezet onderwijs en speelpleinen in Utrecht Leidsche Rijn (i.s.m. Harten voor Sport).Dit gebeurt zowel onder als na schooltijd. Tevens maak ik deel uit van de wijkportteams met andere combinatiefunctionarissen in de stad Utrecht. Samen met scholarshippers, vrijwillige buurttrainers en stagiaires vormen deze sportprofessionals in de wijk een enthousiast team om de jeugd (meer) sport- en beweegactiviteiten te bieden.

Een combinatiefunctionaris kan op vele manieren door een vereniging worden ingezet. Bij vv de Meern is dit vooral voor het sociale aspect. Kinderen, die dat om een of andere reden niet uit zich zelf doen, in beweging krijgen door middel van voetbal. We staan daarom o.a. op scholen en op pleintjes om met kinderen uit de wijk te sporten. Daarnaast wordt ik ingezet om stagiairs en deelnemers van het project Trainerskracht te begeleiden. Dus niet direct als trainer.

Ik las dat je vooral op de woensdagmiddag aanwezig bent bij de Meern, dan heb je ook met ouders van de kinderen te maken. Hoe ga jij om met ouders?

Vooralsnog hebben wij nog geen rare en vervelende zaken met ouders gehad. Als combinatiefunctionaris heb ik niets te maken met het (selectie)beleid van de club. Bovendien trainen wij alleen basisteams bij de jongste jeugd waarbij de meeste ouders vooral kijken naar het plezier van hun kind.

Wie kunnen er nog meer solliciteren voor zo'n functie? Wat is de beoogde vooropleiding?

Over het algemeen wordt er een ALO of MBO sport- en beweging gevraagd. Maar afhankelijk van de taken van de combinatiefunctionaris is het soms voldoende om een sportachtergrond te hebben in een bepaalde tak van sport, uiteraard gecombineerd met een MBO/HBO niveau.

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek:

Mijn is Randy van Schravendijk, 49 jaar, getrouwd, 3 (voetballende zoons) en woonachtig in Maarssen.

Ik ben werkzaam als Combinatiefunctionaris Sport, Looptrainer en Voetbaltrainer.

Ik heb veel ervaring op het gebied van de sportstimulering van met name kinderen. Zowel als organisator als sportbegeleider heb ik gewerkt aan diverse projecten en evenementen. Sport helpt mij om mijn welzijn te vergroten en dat wil ik ook op andere mensen overbrengen. Waarbij ik steeds weer op zoek wil gaan naar nieuwe ontwikkelingen en inzichten in het stimuleren van mensen om te gaan sporten.

Tevens ben ik sinds 2007 voetbaltrainer van met name pupillen. De laatste jaren ben ik ook aan de slag geweest in het Walking Football.

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als trainer of welke andere functie in het voetbal? Waarin wil jij jezelf verder ontwikkelen als kader of andere functies bij de club?

Ik zou niet weten wat ik als hoogtepunten kan zien. Het feit dat ik bezig kan zijn om kinderen plezier te laten beleven aan het voetbal is eigenlijk ieder keer weer een hoogtepunt. Als ik de spelers dan ook nog beter kan maken als voetballer is dat mooi meegenomen.

Ik zou in de toekomst nog wel graag op maatschappelijk vlak van nut zijn voor vv Maarssen. Nu doe ik dat alleen in mijn werk. Maar zou daarin ook voor mijn eigen club wat willen betekenen.

Wat doe je nu aan scholing, bijscholing? Wat wil je gaan doen om een nog betere functionaris te worden?

Ik probeer altijd mijzelf te verbeteren door bijvoorbeeld scholing. Ik ben ook geïnteresseerd in talentontwikkeling. Begin 2018 ga ik de opleiding volgen van het ASM (Athletic Skills Model). In dit programma worden alle sportmotorische vaardigen worden meegenomen in het opleiden van sporters en niet alleen gericht op 1 sport zoals voetbal of tennis. Ik hoop dit ook mee te kunnen nemen in mijn werk als combinatiefunctionaris door het bijvoorbeeld te gaan aanbieden bij naschoolse activiteiten.

Heb je al hoogtepunten in je carrière meegemaakt?

Dat was het moment dat ik CIOS ben gaan doen en aan de slag ging in de sport en merkte dat ik eindelijk passie had gevonden in mijn werk.

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:

Diverse. Maar daar leer je dan weer van.

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten?

Ik sta open voor bijna alles.

Meest bijgebleven trainers, kader, vrijwilligers (en waarom):

Niet speciaal. Wanneer mensen passie hebben voor hun werk vind ik dat mooi om te zien.

Meest bijgebleven voetballers (en waarom):

Ook hier draait het om passie en plezier. Op dit moment is Nathan Rutjes wel iemand die mij bij zal blijven. Niet de grootste carrière, maar wel veel plezier en beleving.

Daarnaast is de carrière van Dirk Kuijt wel een mooi voorbeeld van iemand die met passie zijn sport heeft beleefd en alles eruit heeft gehaald.Maar zo zijn er natuurlijk nog meer voorbeelden.


MENING

vv Maarssen is: Een stukje van mijn leven geworden

vv de Meern is: Een club die mij de kans bied om het werk te doen die ik leuk vind.

TOT SLOT

Wat is je levensmotto: Heb ik niet echt.

 

Peter van de Rijt...spraakmakend....Toulon? Jullie kunnen mij bellen.....

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen  binnen de club. In de vorige editie was Jeroen Visch van KGB. Nu zijn we in gesprek met Peter van de Rijt spraakmakende trainer  en heeft mede geholpen aan het proces bij sc Buitenveldert waar het nu staat.

Heb je ooit gevoetbald en hoe kwam je op het idee om ooit trainer te worden en waar is je carriére begonnen?

Al jong had ik het gevoel dat ik een missie had. Spelers beter maken. Alles eruit halen wat er in zit. Ze bijvoorbeeld 20% op het conditionele, mentale en tactische vlak beter maken. Ze laten geloven in zichzelf en bovenal leren in teamverband te presteren. Niemand is belangrijker dan de club. En op de vraag waarom ik altijd mijn mening geef dat komt omdat ik mij dooderger aan meelopers, jaknikkers, baantjesjagers en mensen die 0,0 in breng hebben, maar zich ook nog eens important vinden. 
 

Peter: "we kennen je al heel lang als een mens met een mening? Daar zijn er helaas niet zoveel van. Naast Ton Ojers was jij één van de weinigen met een uitgesproken mening. Wat wilde je met je mening bereiken? 

Ton Ojers heeft zich dubbel en dwars bewezen als oefenmeester en als commentator. Zijn kracht is dat hij niet volstond met kritiek te leveren, dat is geen kunst. Maar dat hij aangaf wat er aan schortte en hij reikte ook de oplossing aan. Wat hem is overkomen is een nachtmerrie en ik wens hem alle kracht toe.
 

Wat vond jij van de opvatting van Ton Ojers?

Wat hij van mij denkt, geen idee en laat ik eerlijk zijn dat boeit mij voor geen meter. Ik hecht mij aan de mening van twee mensen: Voorzitter Voskuijlen van buitenveldert en Jan Bos de oud rector van het BSC. 
 

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek:

Ik ben nu 65 en helaas in slechte gezondheid, ik begon heel jong als trainer van blauw-wit. Toen nog een grote club. Mijn mentor was Herman Niessen, oud profspeler van DWS. Hij zei dat ik trainersaanleg had en hielp en steunde mij non-stop. Zijn zoon was de keeper Tonnie Niessen. 
Nu nog een van mijn weinige, echte vrienden. Na 8 jaren Blauw-Wit ging ik TOB trainen en vervolgens naar KVV in Krommenie. Een ongekende leuke tijd, de trainer werd ontslagen en 4 wedstrijden voor het einde nam ik het over. 7 punten achterstand, in de ouden telling, stonden we onderaan. Natuurlijk degradeerde we niet. Ik ben in 40 jaar nog nooit gedegradeerd. De ploeg steeg ver boven zichzelf uit, het succes was het succes van de eenheid. Daarna 19 jaar buitenveldert, mijn club. De club heeft zijn huidige status, naam en faam, maar aan 1 man te danken: Voorzitter Henk Voskuijlen. Samen besloten wij in 1981 de club op de kaart te zetten, door de zaterdag en zondag 1&2 tot prestatie elftallen om te bouwen. Niks recreatiefs. Niks vrijwilligs. Het ging maar jaar in jaar uit om 1 ding: promoveren. De organisatie was eenvoudig weg, puur professioneel. De voorzitter regeerde met ijzeren hand. Hield de kerk in het midden en steunde zijn trainer jaar in jaar uit. En dat was niet altijd eenvoudig. De spelers werden alleen tot de club toegelaten als wij beiden erachter stonden. Voor mij is voorzitter Voskuijlen de grootste pioneer waar ik mee mocht werken. En met de Kim Jong van Buitenveldert heb ik nooit, ik zeg nooit, een woordenwisseling gehad. Wie mij kent, heel bijzonder. 
 

Je hebt vele jaren als hoofdtrainer mogen werken bij sc Buitenveldert. Hoe kan het dat je als trainer vele jaren bij één en dezelfde club kon werken? Waar wilde je naar toe met de club. 

Mijn trainingen werden zeer gewaardeerd, mijn organisatie talent eveneens. Mijn wedstrijdbesprekingen: legendarisch. Echter ik was een matige coach. Te veel emoties. Te weinig analyserend vermogen. Ook in de rust. En het in elkaar trappen van een deur, of het omver gooien van een massagetafel waar thee op staat is niet de beste oplossing, bedacht ik later. 
 

In de wandelgangen vernamen we dat de tribune door jou aan sc Buitenveldert is geschonken en wat is daar van waar en als dat zo is waarom heb je dat gedaan?

In de wandelgangen hoor ik veel, ik wandel er zelf ook weleens. Maar inderdaad heb ik die tribune cadeau gedaan. Het leek mij een extra zetje om van de club buitenveldert iets groots te maken. Wij gingen ook 2x per jaar op trainingskamp naar het buitenland of papendal. We speelden tegen Beta Jeruzalem in het olympisch stadion. Auxerre, net kampioen van frankrijk, in Auxerre etcetera etcetera. Er was een jaar dat ik de zaterdag van buitenveldert trainde en WMS. En beide promoveerden. En papa werd trainer van het jaar 1991. Het waren drukke tijden, want ik was ook nog trainer van het Amsterdams elftal en twee keer mocht ik als trainer/coach het Nederlands Maccaibi elftal trainen. 1x een toernooi in Marseille en 1x in Israel met een openingsceremonie met 50.000 mensen. 
 

Wat vind je van het huige niveau bij de jeugd? Hoe heeft de jeugd de sprong naar de divisies kunnen maken?

Over de jeugd heb ik geen mening, net als op school geef ik het liefst havo 5 en vwo5 en 6 les. Dan was ik op mijn best, ik voelde al heel jong dat ik het beste kon functioneren bij een eerste en tweede elftal. Waar ik mij kapot aan erger is het dramatisch slechte scoutingsysteem in Nederland, allemaal regenjassen weten werkelijk helemaal niet wat er in het amateurvoetbal gebeurt. Veel spelers die absoluut een versterking zijn in het betaald voetbal zijn daar nooit terecht gekomen. Een blamage. Een schande. Het maakt mij woedend. Een paar namen: Maurice Renger, speelde in de jeugd van Ajax, was een van de allerbeste nummer 10’s die ik gezien heb en waar ik mee gewerkt heb. Heeft altijd in de top van het amateurvoetbal gespeeld, maar had gewoon 15 jaar lang in de top 6 van de Eredivisie moeten spelen. Danny Kerkenaar, van Oosthuizen, was een ongekend talent, maar alle clubs keken de andere kant op want daar konden zij waarschijnlijk hun zakken niet mee vullen. Ook dit is een blamage. iedere club die zich serieus noemt moet vandaag nog Daan Visser een contract geven, centrale verdediger die als mandekker zijn gelijke niet kent. Die gewoon de veroverde bal inlevert en die als hij 50 meter van zijn goal staat, dus enorme ruimte achter zich heeft altijd op tijd de deur dichtgooit. Hij speelde bij SV Westfriezen, in plaats van in de Eredivisie. Als ik de verdedigers van vandaag bezig zie dan zou ik hem vanmiddag nog ophalen. Daan Appel, een 10 uit de school van Platini en Giresse, is bij gebrek aan visie bij scouts in de zaal gaan spelen. Hij is 25 en leest een wedstrijd en hoort in mijn visie, en ik heb er echt kijk op, naast van Ginkel te spelen. Triest maar waar en zo zijn er velen. 
 

Hoe sta je tegenover het nieuwe beleid van de KNVB dat we naar kleinere aantallen gaan bij de onderbouw, Minder spelers, kleinere velden.

Ook over de nieuwe plannen heb ik nog niet nagedacht. En dat ga ik ook niet doen.
 

Vaak lees je weerstand tegen bepaalde personen in het voetbal of daarbuiten. Zo zagen we de aversie tegen een Peter Bosz. Dat moet een reden hebben.

Ik heb vaak weerstand tegen bepaalde mensen en als ik dat vind heb ik altijd gelijk. En hebben ze mij gekwetst. Anders houd ik mijn mond. Peter Bosz moet ik niet op straat in Dortmund ontmoeten, maar gelukkig mag ik van mijn wijlen mijn moeder niet naar Duitsland. 
Wel heb ik mensen in de voetbalwereld voor wie ik een geweldige consideratie heb. Willem van Hanegem is een grootheid als mens en als speler. Bobby Haarms en Steven Kovasz waren mijn vrienden, ik mis Uri Coronel wat een geweldige man. Het waren verrijkingen in mijn leven. 
 

De laatste tijd was je ook sportjournalist bij het TV programma in Almere. Dat is abrupt gestopt. Wat was de reden dat je ermee ging stoppen? We hadden het gevoel dat het steeds bekender werd.

Ik was dolgelukkig met mijn presentatierol bij media 036, de eigenaar wat ik pas veel te laat door had faalde op ieder terrein, was een hark van een man en een boef. In mijn ogen horen dit soort mensen in Vugt. Maar daar ga ik helaas niet over. Vriendelijker lukt het mij niet om dit te formuleren. Die boef trok na nog geen 7 maanden de stekker eruit, hij liet een spoor van vernieling na. 
 

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als trainer? 

Mijn hoogtepunten zijn legio. Ik heb iedere dag genoten van mijn werk als trainer/coach en krijg heel veel terug van de spelers. Alhoewel ik alles behalve een allemansvriend ben. Het noemen van een hoogtepunt, zou ten kosten gaan van al die andere prachtmomenten. 
 

Wat waren je dieptepunten in je carriere?

Het dieptepunt uit geiligheid ging ik als TD en Vice-Voorzitter naar de FC Volendam. Iedereen raadde mij dit af en ze hadden gelijk. Het werd een fiasco. Maar ik denk dat iedereen wel een fiasco op zijn conto heeft. 
 

Meest bijgebleven trainers, kader, vrijwilligers (en waarom):

Ik heb helemaal niks met ziekelijke narcisten als Van Gaal of zakkenvullers als Dick Advocaat. Maar Ron Jans, Johny van ’t schip, Foppe de Haan, Giovanni van Bronckhorst, Steven Kovasz spraken mij altijd aan. Vanwege hun rustige en pedagogische wijze van optreden jegens alles en iedereen. Het zijn geen poseurs zoals zovelen. Mensen zoals Arie van Eijden, zijn altijd zeer prettige en bekwamen mensen waar je helaas nu er nog maar zo weinig van hebt bij de clubs en helemaal bij de KNVB. Het is dieptreurig dat daar mensen zitten met minder dan 10 hersencellen. Of dacht u dat Van Breukelen er meer had? Zo een Michael van Praag is een belediging voor het voetbal, geheel gebiologeerd op zijn carriere. Noem mij 3 prestaties van hem. Nou 2 is ook goed. 1 neem ik ook genoegen mee. Helaas, er is er geen 1. Maar mijn absolute held is en blijft President Voskuilen.
 

Wat is je levensmotto:

Geloof in jezelf, maar blijf jezelf zeer kritisch analyseren.
 

MENING

BLauw wit, TOB, KVV, Sportclub Buitenveldert, Toulon, WMS, Amsterdams Elftal, Maccaibi Elftal, Sporting Krommenie, Oosthuizen en ….? Ze kunnen bellen. 

Jeroen Visch van KGB....Periodiseren? Begint bij mij al in juni en juli...

 

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen binnen de club. In de vorige editie was dat Maarten de Jong. Nu zijn we in gesprek met Jeroen Visch van vv KGB 19-1 en scout voor FC Volendam.

Je bent jeugdtrainer van JO19-1, jongens die bezig zijn aan hun laatste fase van de Jeugdopleiding. Hoe gaat bij jullie de doorstroming van de A naar senioren?

Geleidelijk, de tweedejaars worden regelmatig uitgenodigd voor wedstrijden met de onder 23, hierin spelen onze talentvolle spelers in die leeftijdscategorie. De onder 23 staat onder leiding van trainers betrokken bij de seniorenselectie. In de onder 23 spelen dus spelers uit de selectie en A junioren tegen ander onder 23 selecties uit de regio. Op deze manier, willen we ze laten ‘ruiken’ aan het seniorenvoetbal. Daarnaast probeer je als A trainer een bijdrage te leven in de begeleiding die ze nodig hebben met de stap naar de senioren.

 

Hoe bevalt het nu als trainer bij een club als KGB? Hoe zie je de toekomst van je club?

Het bevalt me tot nu toe prima, ik heb vorig jaar samen met mijn assistent besloten vv de Blokkers te verlaten voor een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving. We hebben daarbij de stap gemaakt van onder 14 categorie naar de onder 19. KGB is een warme club, iedereen is erg behulpzaam, dat is prettig als je nieuw bent. De groep is leuk, wel jong en biedt daarom nog genoeg uitdagingen en mogelijkheden tot ontwikkeling komende seizoenen.

Bij KGB staat een goede basis, in organisatie, complex, etc. De komende jaren zal uitwijzen of we ons verder kunnen ontwikkelen. In ons beleidsplan staat dat het selectievoetbal als doel heeft om het amateurvoetbal binnen v.v. K.G.B. op het hoogst mogelijk niveau te laten acteren en een toonaangevende club in Bovenkarspel en omgeving te zijn c.q. te worden. Daarnaast willen we uiteraard zoveel mogelijk faciliteiten bieden voor recreatievoetbal.

 

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek:

Ik ben Jeroen Visch 36 jaar en kom uit Zwaag. Ik heb zelf altijd in Amsterdam gevoetbald (keeper) en daar in diverse jeugd- en seniorenteams/selecties gespeeld (avv Sloterdijk, VVA/Spartaan, sc Buitenveldert, sv Nieuw-Sloten, enz). Door een knieblessure ben ik al jong als trainer aan de slag gegaan, eerst als keepertrainer en al snel als trainer van diverse jeugdteams, bij een aantal van bovengenoemde clubs. 3 jaar geleden ben ik bij de Blokkers begonnen als jeugdtrainer en sinds dit seizoen de overstap naar KGB gemaakt. Naast mijn rol als trainer ben ik (jeugd)scout voor FC Volendam.

 

Hoe lang ben je actief binnen KGB? Hoe lang ben je al trainer in het algemeen?

Sinds deze zomer ben ik overgestapt van vv de Blokkers naar vv KGB. Ik ben alweer 11 jaar als trainer actief.

 

Begin van het seizoen is vaak het conditionele aspect van belang....doe je aan periodiseren met je team? Wat versta je daaronder?

We hebben onze trainingen in de voorbereiding inderdaad opgebouwd met pieken en dalen. Omdat we te maken hebben met een groep waarvan een deel nog niet actief was op selectieniveau hebben we de voorbereiding in 2 delen gesplitst een gedeelte voor de zomervakantie en een deel erna. Zo hebben we in de maanden juni en juli al 16 trainingen gedaan met de nieuwe groep. Voor de zomer hebben we vooral gekozen om ons te focussen op basistechniek en conditie, de intensiteit lag hierbij hoog. Na de zomer zijn we ons meer gaan focussen op het bewegen en functioneren als team.

 

Waar train je vooral op? Haal je de trainingsdoelstellingen uit de wedstrijden?

Onze groep heeft vooral moeite met het voetballen in balbezit, we willen graag het spel maken, maar dat lukt ons nog niet. Elke training komt daar dus wat van terug. Daarnaast doen we de ene training een onderdeel techniektraining en de andere loop/coördinatie training.

 

Je bent jeugdtrainer, wat heeft je voorkeur van trainingsvormen en waarom?

Trainingsvormen waarbij er een winnaar mogelijk is, dat voorkomt plichtmatigheid.

 

Bemoei je nog met andere trainers binnen de opleiding? Wat is je functie bij de jeugd?

Ik bemoei me niet direct met andere trainers, daar hebben we onze Hoofd Jeugd Opleiding Bovenbouw voor, maar tijdens onze overleggen geven we elkaar wel tips of handvaten bij bepaalde zaken.

 

Je scout ook bij FC Volendam? Hoe vind jij het niveau van Nederlands talent?

Ja, ik ben inmiddels voor mijn tweede seizoen bij FC Volendam actief als scout. Ik scout vooral in West Friesland en dan met name het oostelijke deel van de A7. Als ik kijk naar mijn eigen regio is het niveau prima, jaarlijks worden er jongens uit de regio West-Friesland aangenomen in de opleiding bij FC Volendam. Een goede ontwikkeling is daarbij de investering die steeds meer clubs in deze regio doen in trainers; betere opgeleide trainers zorgt immers voor een hoger niveau van oefenstof en begeleiding, waardoor spelers zich beter kunnen ontwikkelen.

 

Waar ga je meestal kijken? In de regio of ook verder het land in?

Ik kijk zoals gezegd vooral in mijn eigen regio en uiteraard bezoekende teams vanuit de andere regio’s. In het begin van het seizoen ligt de focus vooral op de leeftijdscategorie onder 11 , de opleiding bij FC Volendam begint bij de onder 12, dus we willen de talenten zo snel mogelijk in kaart hebben. Daarna wordt het wat gevarieerder en proberen we de talenten in alle leeftijdscategorieën in kaart te krijgen.

 

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als trainer?

Er zijn verschillende hoogtepunten, als ik kijk naar ontwikkeling (daar toen we het immers voor), dan vooral spelers die op stages mogen bij BVO’s of zelfs worden aangenomen, jij hebt als trainer toch aan deze ontwikkeling mogen bijdragen.

Successen met teams zijn er verschillende en ieder op zijn eigen niveau; Promotie met Sloterdijk D1 naar de 1e klasse en behoudt daar in. Andere successen zijn de promotie met Blokkers onder 14 naar de Hoofdklasse en het behoudt daar in. Het winnen met Blokkers onder 14 van het Tulip Valley Toernooi bij KGB. Meerdere malen bereiken van halve finales beker en winnen van diverse toernooien.

 

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:

Ik heb eigenlijk nog geen dieptepunten mogen meemaken.

 

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten?

Nee, dat zou ik zeker niet, in de toekomst zou ik nog wel eens een seniorenselectie willen trainen en wellicht door willen groeien naar Hoofd Jeugd Opleiding.


Meest bijgebleven trainers (en waarom):

Elke trainer was wel ergens goed in en minder goed in. Ik denk dat als je zelf trainer wordt van iedere trainer wat meepikt en je daar uiteindelijk je eigen draai en visie vanuit ontwikkelt.


Meest bijgebleven voetballers (en waarom):

Dat zijn er veel, als eerste denk je dan aan spelers die bij BVO’s spelen of hebben gespeeld, maar ik kan er ook van genieten als ik lees dat jongens die ik nog onder mijn hoede heb gehad nog steeds voetballen in een senioren of zelfs selectieteam.


Wat wil je verbeteren bij het jouw jongens? Wat voor een termijnplanning heb je uitgestippeld?

Belangrijkste is dat we naar het niveau van een stabiele 1e klasse toegroeien, dat betekent dat onze handelingssnelheid, techniek en positiespel beter zal moeten. Vervolgens willen we daar dan volgend jaar de vruchten van plukken en direct als stabiele eersteklasser meedraaien en wie weet wat er meer mogelijk is.

 

TOT SLOT

Wat is je levensmotto:

Wat je vandaag hebt gedaan, hoef je morgen niet te doen.

 

 

 

Mister Heerenveen strijd met therapeut tegen pestgedrag voor een betere (voetbal) wereld

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen  binnen de club. In de vorige editie was Don Guezen van Voetbalschool Maradona.

Nu zijn we in gesprek met Mister Heerenveen Maarten de Jong. We kennen hem nog als speler die jaren voor sc Heerenveen heeft mogen voetballen, maar willen nu meer weten wat hij vandaag de dag voor werkzaamheden heeft.

 

Even een vraagje over SC Heerenveen

Doe je nog werkzaamheden voor de club? Kom je er nog regelmatig?
Ik ben in maart 2017 mijn eigen onderneming gestart. Voor sc Heerenveen verzorg ik de voetbalclinics. Bij alle thuiswedstrijden ben ik aanwezig op de club!

 

Hoe zie je de toekomst van sc Heerenveen?

Het is belangrijk dat je als club een doel hebt dat je altijd wilt leren en altijd beter wilt worden en open staat voor nieuwe ontwikkelingen. Vooral in de jeugdopleiding liggen vele mogelijkheden, dus ook de toekomst voor sc Heerenveen.

 

Maarten: "We zijn geinteresseerd in mensen en zie dat je veel doet met kinderen. Maar je werkt nauw samen met Pyretta van der Woude, zij is kinder-en jeugdtherapeut en ook Psychosociaal Therapeut? Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Pas je het alleen toe bij het voetbal of ook in het algemeen?

Pyretta heb ik leren kennen toen haar zoontje bij sc Heerenveen 3 jaar geleden meedeed met de voetbaldagen bij sc Heerenveen, destijds werkte ik bij sc Heerenveen in de functie van hoofd clinics.

We zijn met elkaar aan de praat geraakt en het bleek dat we dezelfde passie hadden, voetbal en het begeleiden van kinderen .

 

Hoe komen kinderen binnen die gepest worden? Hoe herkennen jullie de kinderen?

Samen met Pyretta geven wij klassikaal trainingen op basisscholen waar kinderen worden gepest. Pesten heeft namelijk te maken met groepsprocessen. In Pyretta haar praktijk hoorde ze zo vaak van kinderen dat de aanpak van pesten op scholen niet werkte, dat ze besloot er wat aan te doen. Wij gebruiken spelelementen om kinderen weer zelfvertrouwen te geven maar ook op groepsprocessen duidelijk te maken. Bij onze trainingen zie je al gauw wie het kwetsbare kind is. Het is net als vroeger, als er twee teams gevormd moeten worden, er blijft altijd een kind over. In combinatie met de therapeutische aanpak van Pyretta worden groepsprocessen zichtbaar in de klas.

Het bijzondere aan onze trainingen is dat de leerkrachten nieuwe inzichten krijgen in hoe te kunnen reageren en/of te handelen bij het steeds terugkerend gedrag van een kind.

De training bestaat uit een kennismaking & presentatie pitch, 3 trainingslessen, waarvan 2 in de gymzaal en 1 in de klas en een evaluatiegesprek. Tussen de lessen door zijn er contactmomenten met de docenten. 
Indien nodig kan Pyretta als hulpverlener extra begeleiding en ondersteuning bieden aan de kinderen en/of docenten. Bij de training ontvangen de docenten twee inspiratieboeken voor hoe te handelen/reageren bij gedragsverandering van kinderen. 
En hoe weten wij nu dat onze anti-pesttraining werkt? Het kind laat ons weten dat hij/zij niet meer gepest wordt!

Hoeveel tijd trekken jullie uit om het pestgedrag bij een kind op te lossen?

Naast het pesten op school op te lossen, kunnen kinderen ook individueel therapie krijgen bij Praktijk Pyretta

 

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek:

Ik ben Maarten de Jong, ik ben vader van 3 prachtige kinderen. Ik ben profvoetballer geweest bij sc Heerenveen en fc Groningen. Na mijn profcarrière ben ik begonnen met het geven van voetbalclinics in samenwerking met sc Heerenveen. Met de voetbalclinics wil je kinderen een training geven zoals dit ook bij profvoetballers gaat. Tevens is het mooi dat je zo al jeugdspelers weet te binden aan de club.

Sinds 1 april 2017 ben ik mijn eigen onderneming gestart met coaching aan profvoetballers (samen met Pyretta), , train de trainer, ons anti pestprogramma, jeugdvoetbaldagen en ben ik op dit moment bezig om het G-voetbal verder vorm te geven.

Je werkt ook heel veel met kinderen op voetbalgebied....Waarom via een voetbalkamp of een school en niet bijv. met kinderen bij een goede club in jouw regio?

Wij organiseren voetbaldagen bij sportverenigingen. Op dit moment is er extra behoefte bij de voetbalverenigingen aan een training: train de trainer met pedagogische vaardigheden. Wij hebben een training ontwikkeld “inzicht in trainer en sporter”. Over hoe krijg je meer inzicht in de omgang met lastig gedrag en geef je betere trainingen in situaties die net iets lastiger zijn.

 

De KNVB wil veel veranderen JO9 spelen 6v6 en de oudere spelers gaan na dit seizoen naar 8v8. Hoe sta jij daarin. Wat is hierin je mening?

Ik vind dat we eerst mogen ervaren om te zien of dit nu de manier is binnen het jeugdvoetbal. De toekomst zal het uitwijzen. Het gaat om het voetbalplezier van de kinderen en volgens mij maakt het voor hun niet zoveel uit of ze nu met 11 of met 6/8 man in het veld staan.  

 

Doet sc Heerenveen ook mee aan de Twingames?

Dit weet ik niet, maar gezien de ontwikkelingen op dit gebied ga ik ervan uit dat ze dit ook wel gaan toepassen binnen de opleiding.

 

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als trainer? Waarin wil jij jezelf verder ontwikkelen als trainer of andere functies bij jouw voetbalschool.

Mijn hoogte punt als trainer was met v.v. Steenwijk als trainer, d.m.v. nacompetitie in de 1e klasse te blijven voetballen.

Ik wil mij zelf verder ontwikkelen door van elke training, wedstrijd van mijzelf te leren, wat zijn mijn verbeterpunten. Door goed te luisteren en te kijken naar spelers, maak je bewust een ontwikkeling door en deze pas je deze jezelf toe.

 

Wat doe je nu aan scholing, bijscholing? Wat wil je gaan doen om een nog betere trainer te worden?

Ik volg de ontwikkelingen binnen het voetbal. Ik heb training ZIP coaching (Zelfregulatie In Praktijk) gevolgd en ik heb net een NLP opleiding afgerond.

 

Welke hoogtepunten in je carrière staan je het meest bij?

Mijn hoogtepunten in mijn carriere waren: 2x promotie naar de ere divisie, KNVB beker finale tegen AJAX en de wedstrijd tegen Barcelona deze wonnen we met 5-4 ( trainer Cruyff).


En wat waren of zijn je dieptepunten?

Een dieptepunt in mijn voetbal carrière: het degraderen uit de Eredivisie - op doel gemiddelde. We kwamen één doelpunt te kort, waardoor SVV Schiedam in de Eredivisie kon blijven.
En ook een dieptepunt in mijn leven was dat mijn transfer naar FC Dundee niet doorging. Ik had, omdat het paste bij mijn speel stijl, graag in de Schotse competitie willen spelen.

 

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten?

Ik vind dat je daar altijd voor moet openstaan, zeker gezien mijn ervaring als profspeler en trainer.


Meest bijgebleven trainers, kader, vrijwilligers  (en waarom):

Ik heb van al mijn trainers een hoop geleerd, maar Frits Korbach en Foppe de Haan zijn trainers geweest met een visie. Van hun visie maakt ik nu nog steeds gebruik in mijn eigen trainingen.
Tijdens mijn betrokkenheid bij Jong Oranje (2004-2008) heb ik als een mooi leermoment ervaren! Vrijwilligers zijn nog altijd van groot belang voor de sportclub.. Het zijn mensen met een hart voor hun club en daar mag je heel blij mee zijn en trots op zijn. Zonder deze vrijwilligers kan vaak een club niet bestaan!


Meest bijgebleven voetballers (en waarom):

Romario slimme voetballer en fijne collega

Rene v.d. Gijp humor tijdens wedstrijden en training

Camataru geweldig mens en warm persoon

Bombarda heeft het maximale uit zijn carrière gehaald en hele positieve collega

 

MENING

Naar welk niveau wil jij met  je kinderen tijdens de voetbaldagen en kampen?

Het gaat er mij in eerste instantie om dat de kinderen tijdens onze voetbaldagen veel leermomenten voor hun zelf hebben. Iedereen kan op zijn eigen niveau trainen en we laten het kind het kind zijn. We begrijpen namelijk ook als ze even willen rusten als de ander nog wel wil door trainen. Ze mogen juist wel fouten maken, want daar leren ze van. Maar…..het plezier hebben in de voetbaltraining staat bij mij op nr. 1 !


TOT SLOT

Wat is je levensmotto:

Doe de dingen waar je plezier aan beleeft en geniet van elke dag!

 

 

 

Don Guezen: van Top hoofdtrainer naar......Top opleider

 

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen  binnen de club. In de vorige editie was Albert Offeren van TOGB. Nu zijn we in gesprek met Don Guezen van Voetbalschool Maradonna. Don heeft zijn sporen verdiend bij diverse clubs als HBOK, sv Ouderkerjk en de Meteoor, Runt nu zijn eigen Voetbalschool.

Don, we kennen elkaar wat langer maar toch wil de lezer jou beter kennen. Je was een gepassioneerde trainer bij diverse 1e elftallen. Waar heb jij je beste tijd gehad als hoofdtrainer?

Mijn beste tijd was bij diverse clubs maar bij Sporting Noord, IVV en HBOK heb ik mij als trainer kunnen ontwikkelen omdat ik bij al de 3 clubs elk 4 jaar ben geweest

Don: “Opeens lezen we dat je het kontrakt bij de Meteoor niet verlengde. Wat was de reden dat je stopte met trainen van 1e elftallen?

Om naar mijn zoon Dean te kijken die nu speelt bij Jong ADO Den Haag en mijn dochter Dewi die bij de Vrouwen 1 van sv Kadoelen op een goed niveau speelt. Kinderen, mijn kinderen wil je graag volgen nu het kan.

Hoe zie jij de motivatie de laatste tijd van spelers die in een 1e spelen? Zit er verschil in welke klasse je speelt?

Er weinig of niets meer voor over hebben, een tendens die je steeds vaker ziet in het hedendaagse amateurvoetbal.

Regelmatig zien we jouw voetbalschool opduiken in diverse media. Wat is je doelstelling met jouw voetbalschool en wat hoop je dat kinderen van jou leren?

Kinderen voetbalplezier te geven. We hebben een breed aanbod voor voetballers(sters) op ieder nivo en alk kind met een lach van het veld gaat geeft dat veel voldoening.

Don: "de KNVB heeft vooral bij de leeftijdcatergorie JO9 het 6v6 geintroduceerd. Wat vind jij van deze wedstrijden? Hoe staat jouw Voetbalschool hierin?

Op zich een een goed idee wat wel eventueel voor clubs organisatorisch een probleem kan zijn.

Volgend seizoen gaan ze naar 8v8 bij JO11? Hoe sta jij daarin en zie je overeenkomsten met de Twingames?

Ik sta daar open in als de kinderen maar veel de bal krijgen. Ik sta nu bij clubs te kijken onder 11 en die hebben 3 wissels en komen er na de pauze pas in. En dat op hoofdklasse niveau. Moet niet gekker worden.....maar mij gaat het niet om het winnen maar voetballen met plezier, acties maken. Nu wordt er heel vaak door welwillende ouders alles wordt voorgezegd wat kinderen in het veld moeten doen.

Hoe ga jij om met ouders?

Heel goed want ze zijn belangrijk voor kind en mij als coach. Ik ben eerlijk tegen ze wat ik van de kinderen verwacht en ook van de ouders. Betrokkenheid.

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek:

Don Guezen, 57 jaar, samenwonend met Nicky en 2 kids, Dean 18 en Dewi 22 jaar. Loopbaan als voetballer Gold Star 6 t/m 11 jaar, VVA toen nog 11 t/m 17 jaar, De Spartaan 17 t/m 20 jaar, sc Voorland, 20 t/m 21 jaar, DRC 22 t/m 27 jaar, DCG 27 t/m 29 jaar, De Volewijckers 28 /m 34 jaar en DRC 34 /m 38 jaar. Zaalvoetbal Seur de Jordaan, Unigue, en met AORC het kampioenschap van Nederland meegemaakt. 10 Jaar lang in bezit van TC1.

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als trainer? Waarin wil jij jezelf verder ontwikkelen als trainer of andere functies bij een club of je voetbalschool?

Kampioen met IVV 1e en DEEN Cup winnen en met IVV E Top en met HBOK promoveren naar de 1e klasse en natuurlijk de wedstrijd tegen AJAX met DWV toen ik daar trainer was. Kampioenschappen met IVV B en C junioren en IVV Dames die ik in 1 jaar trainde. Ik leer nog elke dag en zu graag eens als HJO bij een club aan de slag willen en met mijn voetbalschool elk kind helpen in hun ontwikkeling op zowel voetbal als sociaal vlak.

Wat doe je nu aan scholing, bijscholing? Waarom zijn de voetbascholen niet lid geworden bij een belangenvereniging voor voetbalscholen. Fons van den Brande van Sportpartners wilde dat organiseren.

Ik doe de bijeenkomsten van de KNVB voor de studiepunten om mijn licentie te verlengen.

Heb je al hoogtepunten in je carriere meegemaakt?

Ja zeker en heb dat al eerder genoemd kampioen met IVV 1e en DEEN Cup winnen en met IVV E Top en met HBOK promoveren naar de 1e klasse en natuurlijk de wedstrijd tegen AJAX met DWV

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:

Dat mijn dochter en zoon in 1 jaar tijd een enkel en voet braken. 

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten?

Ik zou wel trainer kunnen zijn doordeweeks, echter niet in het weekend, want dan wil ik mijn beide kinderen op zaterdag en zondag zien spelen.

Meest bijgebleven trainers, kader, vrijwilligers (en waarom):

Henk Looijen bij DRC die kon mij en goede en harde manier altijd managen.

Mijn leider bij IVV Jaap van Bruggen, topper, warm en eerlijk. Mijn neef Ale van der Zee heb ik mijn trainerscarriere aan te danken. En Jaap Ronday, leider bij HBOK, eerlijke kerel en geweldig mens.

Meest bijgebleven voetballers (en waarom):

Joop Schulz bij DRC, vroeg of ik bij hem wilde zaalvoetballen, en als zo'n een legende je vraagt zeg je geen nee, dronk ook altijd een roseetje.

Tom Clobus, topspeler, warme speler, heb voor hem een zwak gehad, speelde niet altijd topmaar scoorde altijd en heft HBOK mede kampioen genaakt.

MENING

HBOK

Topclub, warme mensen, moet zeker ooit een keer hoofdklasse spelen.

sv Ouderkerk

Mooie club, speelt te laag maar wel een hoop talent

De Meteoor

Mooie cub, kan hoger spelen mits spelers dat ook willen.


Naar welk niveau wil jij met je voetbalschool en waarom?

Het niveau is al erg hoog, er spelen al spelers en speelsters bij BVO's maar het niveau moet ook zo zijndat spelers(sters) zich ontwikkelen in een gezellige en ontspannen sfeer.

Welk nivo wil jij halen met je voetbalschool? Wat is uiteindelijk je droom?

Dat ik uiteindelijk een eigen VoetbalAcademie kan gaan runnen met spelers en speelsters op hetzelfde niveau kunnen gaan spelen.

TOT SLOT

Wat is je levensmotto:


Carpe Diem
 

Peter Gaanderse...ik zag spelertjes 40 meter overbruggen...twingames hebben mij overtuigd

 

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen  binnen de club. In de vorige editie was Mitchel Haijen. Nu zijn we in gesprek met Peter Gaanderse die hoofdtrainer is van de JO9 bij Roda 46.

Heb je ooit gevoetbald en hoe kwam je terecht bij Roda 46?

Ikzelf heb in het verleden gevoetbald bij een kleine dorpsclub in de regio Rotterdam. Ik was geen hoogvlieger en moest het toen vooral van inzet en conditie hebben. Toen mijn zoon ging voetballen ben ik er in gerold en bleek ik een grote affiniteit te hebben met jeugdvoetbal op F-pupillen niveau. 3,5 jaar geleden vroeg de technisch coördinator jeugd, René de Leeuw, of ik bij Roda 46 wilde komen als trainer F1 maar ook om mijn visie van jeugdopleiding 5-9 jarigen te delen en gerealiseerd te krijgen. De D1, C1, B1 en A1 spelen allemaal op 2e divisie niveau en het werd als zeer belangrijk gezien dat deze teams zoveel mogelijk vanuit de eigen jeugd worden gevuld. Dan moet je bij de basis starten en mijn visie sloot daar goed bij aan.

Peter: "de KNVB heeft vooral bij de leeftijdcatergorie JO9 het 6v6 geintroduceerd. Wat vind jij van deze wedstrijden?

Twee-drie jaar geleden vond ik de zgn. Twingames eigenlijk niet echt bijzonder. Maar toen ik een jaar geleden mijzelf meer ging verdiepen in de achtergronden en ook wedstrijdjes ging organiseren kwam ik er achter dat de voetballende ploegen in de F-categorie er baat bij hadden. Vaak zag ik een F-pupil mooie acties maken, maar de beloning met een doelpunt kwam er vaak niet omdat er nog 40 meter met de bal gelopen moest worden en er altijd wel een speler bij de tegenpartij was die groter en sneller was. Waar ik dacht dat minder voetballende teams in het nadeel zouden zijn bij 6v6 werd ik toch verrast omdat zij ook kunnen scoren door de kleinere afstanden. En de voetballende ploegen leren hier juist weer om ver van het eigen doel af al met de verdediging te starten. Dus eigenlijk ben ik een heel groot voorstander van 6v6. Wel zou ik nog graag zien dat er geen uittrappen van keepers meer toegestaan worden. Ik vind dat namelijk geen voetballende oplossing.

Hoe ga jij om met ouders?

Ik maak duidelijke afspraken met ouders en zal ze ook aanspreken wanneer zij zich niet aan de afspraken houden. Andersom sta ik altijd open voor een praatje om uit te leggen waarom we op een bepaalde manier spelen. Tenslotte zie ik hun zoon 3x per week en is het voor mij als trainer ook heel belangrijk om te weten wat er in het hoofd om gaat.

Hoe speel jij 6v6 en waar ligt je nadruk? Ik welk spelsysyeem speel je?

Wij spelen 1-2-1-2 omdat je op deze manier vele driehoekjes hebt maar ook al goed voorin kan starten met het veroveren van de bal (en jezelf belonen). Bij mij, en ook bij Roda 46, ligt de absolute nadruk op voetbalontwikkeling voor de langere termijn. Resultaatvoetbal bij O9 en O8 gruwel ik van. Mijn spelers mogen ballen ook nooit zomaar uittrappen of corner schieten, altijd voetballend oplossen en krijg je een doelpunt tegen daardoor, jammer maar daar leer je van. Helaas zie ik nog vaak dat korte termijn resultaat voorop staat met risicoloos voetballen en vaste posities. Maar wat leren de kinderen hiervan? Verder rouleer ik met de opstellingen. Elke speler speelt in O9 en O8 ongeveer evenveel voor/midden als achter/midden en dienen ze per 2 wedstrijden 10 minuten te keepen. Verder stimuleer ik de individuele akties omdat de kinderen daarmee leren een oplossing te (blijven) zoeken en niet risicoloos gaan overspelen. Met dit laatste win je misschien wel makkelijker maar leer je minder en dat zal je op de langere termijn gaan zien. Helaas heeft niet iedereen dat geduld ondanks dat clubs het pretenderen.

Hoe train je met jongens die overstappen van 7v7 naar 6v6? Wat vind jij belangrijk in je training?

Ik ben in mei al begonnen met wedstrijden en trainingen gebaseerd op 6v6. Individueel veranderde er niet zoveel omdat ik met getalenteerde voetballers werk en een aktie maken in 7v7 of 6v6 is niet anders. Wel heb ik de eerste trainingen veel tijd besteed aan de snelheid van handelen en dat de beloning er veel eerder is. Mijn motto is ook Maak je actie en beloon jezelf. Nu train ik vooral veel op duelvormen om ze zo te laten ervaren wat er in de kleinere ruimte gebeurt en ze kunnen nadenken hoe ze situaties gaan oplossen. Ook de individuele techniek krijgt veel aandacht binnen Roda 46 en vertalen we altijd weer naar de duelvormen. Tenslotte speel ik frequent oefenwedstrijden omdat de kinderen dan op een dynamische manier kunnen groeien i.p.v. statisch op een training.

Er is veel reuring geweest naar de nieuwe spelvormen....hoe staat Roda 46 hierin?

Roda 46 heeft altijd voorop meegelopen met dit proces en wij hebben ook meegedaan aan de pilots van o.a. de KNVB. Binnen Roda 46 is men er van overtuigd dat de nieuwe spelvormen bij zullen dragen aan een betere ontwikkeling van de jeugdspelers. We zien graag nog enkele verbeteringen ingevoerd worden maar dat zullen we in een evaluatie richting de KNVB doen.

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek:

52 jaar, getrouwd en 2 kinderen. Werkzaam als International Business Consultant bij Wolters Kluwer. Ben nu mijn 13e seizoen ingegaan als hoofdtrainer voor O9 en O8 en dat zal ook niet veranderen in een trainersrol. Naast werk en de voetbalactiviteiten zit ik elke week op de mountainbike.

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als trainer? Waarin wil jij jezelf verder ontwikkelen als trainer of andere functies bij de club? Wat zijn hoogtepunten voor een O9/O8 trainer? De enorme vooruitgang die spelers in een jaar tijd maken is altijd een hoogtepunt. En als je spelers later tegenkomt als pubers krijg je nog steeds veel respect. Als ze dan goede voetballers zijn geworden maar ook vooruit zijn gekomen dan zijn dat hoogtepunten voor mij. Elk seizoen ontwikkel je verder als trainer door gesprekken en discussies met collega trainers aan te gaan, zowel binnen Roda 46 als daarbuiten. Dit is naar mijn mening de beste leerschool waaraan je daarnaast een stukje toevoegt met specifieke bijeenkomsten.

Wat doe je nu aan scholing, bijscholing? Wat wil je gaan doen om een nog betere trainer te worden?

Door mijn drukke werkzaamheden en regelmatige buitenlandse reizen heb ik weinig tijd voor bijscholing. Een TC3 zie ik niet zitten voor de leeftijdscategorie die ik train. Wel ga ik naar bijeenkomsten zoals recentelijk de 6v6 van de Cruyijfffootball foundation. Ik vind het namelijk belangrijk altijd de discussies gaande te houden met collega trainers om zo scherp te blijven maar ook om het jeugdvoetbal naar een nog hoger plan te tillen. Je bent als trainer nooit uitgeleerd.

Heb je al hoogtepunten in je carriere meegemaakt?

In mijn werk zijn de hoogtepunten eigenlijk de internationale grote organisaties die op basis van mijn adviezen meer uit hun financiële systemen halen en daardoor veelslagvaardiger worden. Dat kan mij echt trots maken. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met pupillentrainer.

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:

Echte dieptepunten heb ik niet gehad in mijn werk, hoewel ik 1x ben ontslagen maar een ½ jaar later was iedereen de laan uitgestuurd. Wel vind ik het nog steeds jammer hoe mijn afscheid als trainer is gegaan bij mijn vorige club.

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten? Voorlopig wil ik als jeugdtrainer O9/O8 blijven fungeren. Mocht ik iets anders willen gaan doen dan denk ik dat ik me zou willen richten op interne scouting, train-de-trainer en begeleiden van vrijwillige trainers. Ook opzetten en uitvoeren O7/O6/O5 training en wedstrijdjes zou ik leuk vinden. Hier ligt nog veel werk in Nederland.

Meest bijgebleven trainers, kader, vrijwilligers (en waarom): Echt bijgebleven niet echt maar bij mijn vorige club had ik een uitstekende band met Tjeerd Hoogendoorn en bij Roda 46 met de technisch coördinatoren van de onderbouw, de techniektrainer en de jeugdvoorzitter. Maar het meeste respect (nog meer dan mijn collega selectietrainers, sorry) heb ik voor de jeugdtrainers en leiders die de niet-selectie teams O9 en O8 begeleiden. Deze spelertjes zijn veel ongeduldiger dan de jongens die ik train. Ga er maar aan staan met 8 stuiterballen. Maar eigenlijk elke vrijwilliger verdient respect!

Meest bijgebleven voetballers (en waarom):

Dat zijn er eigenlijk 3. Als eerste Dennis Bergkamp (en dat voor een Feyenoord fan!) omdat ik geniet van voetballers met zon fijne techniek. Als tweede Dirk Kuyt vanwege de tomeloze inzet en voorbeeldfunctie. Als laatste natuurlijk Johan Cruijff voor zijn visie op (jeugd)voetbal.

MENING

Roda 46
Naar welk niveau wil jij met je team en waarom?:

Met een O9.1 als team is het belangrijk om plezier te hebben gecombineerd met een goede ontwikkeling. Als team naar een niveau vind ik niet van toepassing op O9.1 omdat de individuele ontwikkeling voorop staat.

Welk nivo wil jij halen met je team? Wat is uiteindelijk je droom?:

Ik blijf individuele ontwikkeling voorop stellen . Ultieme droom van elke jeugdtrainer is natuurlijk een speler in een Eredivisie club te zien spelen die bij jou is begonnen met voetballen. Recent zei een jongen uit een F1 uit het verleden die nu in O19 bij een BVO speelt bij u heb ik echt leren voetballen. Geweldig toch.

TOT SLOT

Wat is je levensmotto:

Haal er uit wat er in zit en nog net ietsje meer.

Yotti Papamelodias: Je moet de energie in alle spelers individueel willen steken

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen binnen de club. In de vorige editie was dat Mitchell Haijen van asv de Dijk. Nu zijn we in gesprek met Yotti Papamelodias, Hoofdtrainer van Always Foward. Inmiddels bezig aan het 8e seizoen bij Always Forward, dit seizoen 1e seizoen als hoofdtrainer, gaan we een aantal vragen stellen aan deze voetbaldier. 

 

Je bent ook jeugdtrainer geweest, wat beweegt je om hoofdtrainer te worden?

 

Mijn passie ligt al ruim 25 jaar bij het opleiden en het doorontwikkelen van jeugdspelers. Ik train en coach ook nog steeds de O10-1 selectie. Acht jaar geleden hebben we een jeugdplan gelanceerd en is de doorstroming van mij naar de seniorenselectie daar het gevolg van geweest. Na het invoeren van het jeugdplan is het snel gegaan. Ons doel was om jeugdspelers te laten door ontwikkelen en doorstromen naar het 1ste elftal, en met succes. 4 promoties in 5 seizoenen van onze O19-1, van de 1ste klasse naar nu de landelijke 3de divisie. Op de vraag of ik bereid was om met de jeugd te willen werken bij de seniorenselectie heb ik besloten dat voor de club te doen. Het is een jonge, gretige groep, een mooie mix O19 spelers van de laatste 5 jaar, die geleerd hebben volwassen te kunnen spelen, kwaliteit dus. En wat er nog achter zit dus nog gaat komen, betekent dat Always Forward een mooie toekomst voor zich heeft. Ook bij ons heeft de jeugd de toekomst.

 

Yotti op welke onderdelen binnen het jeugdplan liggen de prioriteiten van de club in het kader van doorstroming?

 

Tja, dat is wel een mooie vraag. Een belangrijk onderdeel en al te lang een onderwerp van discussie in Nederland is de mentaliteit. Nu het Nederlands Elftal wederom het WK mist, laait die discussie weer op. Het is al 10 jaar een onderwerp waarover gesproken wordt en nog steeds is er geen concrete oplossing aangedragen. Bij het ontwikkelen van ons jeugdplan was het niet anders, er is over gesproken maar het bleef daar niet bij. Het is een combinatie van onderdelen, maar wat leidend of bepalend is, is de mentaliteit. Van belang vind ik ook dat een teamspeler ook écht een teamspeler moet zijn.

 

Het is daarom ook met alle onderdelen beter te omschrijven in iets veel omvattender, want hoe ontwikkel je de jeugdspelers mentaal? Door dus simpelweg de juiste intensiteiten te creëren, de wil om te winnen mentaal te verbeteren, in alles. Al sinds ik trainer ben, heb ik geroepen dat sv Always Forward een slapende reus is, met ca.1300 leden een groot aandeel daarvan in de jeugdafdeling, een enorme kweekvijver dus, voeg daarbij de accommodatie met 3 kunstgrasvelden en de overige faciliteiten. Dan  speelt het 1ste elftal in de 4de klasse veel te laag met het potentieel wat er is. Dus moet je van onderen beginnen. Prestatiegerichter denken en er over discussiëren kan iedereen, maar er ook naar handelen is juist weer iets wat niet iedereen kan. Binnen een organisatie moeten dan ook eerst alle neuzen dezelfde kant op staan om samen alles ook te willen en kunnen bewaken. En dan komt het aan op de groep die in het ontwikkelingsproces daarin bepalend is, de technische staf. Trainers, met de juiste kennis en inzichten die gedisciplineerd en met respect die onderdelen aanleren.  De mentale ontwikkeling leer je niet op cursussen, daar wringt ook de schoen in Nederland, dat moet in het talent van de trainer als persoon zitten.

 

Yotti Stel je even voor

 

Mijn naam is Yotti Papamelodias, veel mensen in de voetballerij kennen mij als Yotti Zomerdijk. Mijn vader is Grieks Cyprioot. Ik ben opgegroeid in Amsterdam en leerde voetballen op de pleintjes. Ik werd op 7- jarige leeftijd lid van DWS. Dat was in 1972 toen DWS nog maar kort daarvoor de profstatus had. In 1989 ben ik naar Hoorn verhuisd en kwam via vrienden bij een dorpsclub terecht. Als Amsterdammer had ik een uitgesproken mening en dat was ook de reden dat ik voor het eerst als jeugdtrainer begon. Voor een training van de seniorenselectie zag ik de O15 trainen, de jonge trainer deed mee in een partijvorm, wat mij al tegenstaat als trainer zijnde. Maar ik kan me voorstellen dat als je meer als speler denkt dan als trainer, dat die verleiding groot is. Ik zag echter zoveel fout gaan bij de partijvorm waar je als trainer juist je voordeel mee kunt doen door het spel stop te zetten, om aan te geven hoe het anders kon. Nadat ik daar mijn op- en aanmerkingen over had gegeven, werd mij toegeroepen het zélf dan te doen als ik het beter wist. Die kans liet ik op dat moment niet aan mij voor bij gaan, hahaha. Zo begon mijn ontwikkelingsproces als jeugdtrainer, met een 015 selectieteam, die club had maar één 015, zij speelden 3de  klasse.

 

Daarna ging ik als speler naar Westfrisia Dp en trainde daar de O19-1 uitkomend in de 2de klasse. Vervolgens werd ik benaderd door Hollandia in Hoorn. Na een seizoen de 016-1 in de 1ste klasse, had ik de O15-1 en de O17-1, beiden uitkomend in de 2de divisie. Een mooie afsluiter die periode was de promotie naar de 1ste divisie met de O17-1. Dat was na winst in de beslissingswedstrijd tegen profjes van FC Dordrecht. Opmerkelijk, vond ik toen al. Als amateur speelden wij regelmatig oefenwedstrijden in het land tegen de profs en dan is het gewoon opvallend dat je als amateur organisatorisch professioneler oogt en speelt dan je professionele tegenstander. Ik praat nu over 10 á 12 jaar geleden, ik bedoel maar.

 

Onderweg ontwikkelde ik mij als jeugdtrainer met de ervaringen die ik opdeed tot uit de hand gelopen hobby. De bevestigingen krijg je van anderen natuurlijk, collega’s, ouders en van de spelers zelf. Men dacht dat ik Uefa A had bijvoorbeeld, spelers die je jaren later weer tegenkomt spreken van de periode waarin ze mij streng vonden en ook arrogant, maar wel veel geleerd hebben. Dat zijn de complimenten waarvoor je het doet. De spelers beseffen dat discipline en duidelijke afspraken de basis vormen om met elkaar in een teamsport goed te presteren. Streng maar ook rechtvaardig, eerlijk en transparant, ingrediënten die communiceren ook makkelijker maakt. En als je daarmee resultaten boekt, dus individueel spelers beter laat worden en het collectief sterker dan blijf je geloofwaardig ook. Dat is de kunst voor de trainer, jeugd of senioren, iets wat veel trainers helaas onderweg verliezen.

 

Nu ben ik inmiddels al 8 jaar actief bij een fantastische vereniging, heb ik na de promotie met de 017-1 naar de hoofdklasse  de laatste jaren met de O19-1 mogen werken. In 5 jaar tijd met een aantal lichtingen promotie bewerkstelligd van de 1ste klasse naar de 3de divisie landelijk. Daarnaast heb ik bij de O9 en O10 selecties de kinderen leren spelen in een speelwijze waardoor de doorstroming is verbeterd. De trainers van O11 kunnen makkelijker de volgende stappen maken met de spelers. Een geweldige ontwikkeling binnen het hele proces.

 

Lees verder onder de foto

 

Yotti2

 

Begin van het seizoen is vaak het conditionele aspect van belang, doe je aan periodiseren met je selectie. En wat versta je daar onder?

 

In mijn beleving is voetbaltraining met de juiste intensiteit conditietraining. Met jeugd werkt dat sowieso al anders en met jong volwassenen ook. Ik hanteer geen schema.
Wij leren als trainers jeugdspelers in veel situaties te laten komen waarin zij alles gaan herkennen, zodat ze leren andere keuzes te maken. Bij senioren gaat het vooral om het aanleren van automatismen te herkennen. Trainers leren onderweg ook door analyses te herkennen hoe te handelen, dat is ook met periodisering. Ik heb een jonge groep volwassenen, die je moet afremmen. Ze zijn enorm gretig, maar hebben ook een andere basis fysiek en conditioneel dan de oudere spelers. De arbeid rust verhoudingen zijn belangrijk die dus ook goed bewaakt moeten worden. Wij zijn gewoon eind juli begonnen ondanks de late start van de competitie. Veel selecties zijn 2 of 3 weken later gestart.

 

Door de hoge intensiteit die ik eis van de spelers zorg ik voor de conditionele prikkel, fysiek maar ook mentaal.

 

Het gaat dan om de details in pass en trap vormen, positie/partijvormen maar het begint eigenlijk al tijdens de warming up zonder bal. De organisatie, de technische uitvoering bijvoorbeeld. Een pass en trap vorm is niet alleen een warming up voorbereiding van een partijvorm. En dan word warm worden vaak letterlijk genomen, met een tempo waarin de veteranen ook mee kunnen. Het is juist ook een middel om ook de details te verbeteren, en als je het wedstrijdgericht doet maar waarbij de lat iets hoger ligt dan het niveau waar ze op spelen, is het pas echt effectief.  De passing moet standaard hard zijn, daarmee train je automatisch de aanname van de ontvangende speler, na de aanname in hoog tempo handelen. Het doorbewegen moet ook snel in een hoog tempo. Dan train je dus de details plus de conditionele prikkel, en met name door actief en dwingend te coachen ben je ook mentaal met ze bezig, meer eisen dan ze laten zien. Scherp zijn op de momenten dat de uitvoering beter kan. Dat kost ook voor de trainer veel energie maar het is wel effectief. Aan de hand van de lichaamstaal, de kwaliteit van de uitvoering en de ervaring weet je de momenten van rust te pakken, ook de momenten waar je als trainer wat uit legt. Onbewust periodiseer ik elke maand, niet na een cyclus van een paar maanden, het hangt ook af van de wedstrijden die je speelt, echt gras of kunstgras, makkelijke of sterke tegenstanders.

 

Welke speerpunten wil je terug zien in de wedstrijden, wat is bij jou van belang?

 

Los van de speelwijzes en de afspraken die we maken binnen de teamfuncties en taken is het bewaken van het collectief de basis. Trainer zijn tegenwoordig is zoveel meer dan alleen maar hoedjes neerzetten voor een mooie vorm of wedstrijden coachen, het is meer dan dat. Je moet de energie in alle spelers individueel willen steken. Het collectief staat bij mij boven alles, en dan heb ik het over de begeleiding en de spelersgroep. De staf is een team, de spelersgroep ook maar samen vorm je dus ook een collectief. Door dat duidelijk voor te houden en te bewaken heb je de basis voor goede prestaties en resultaten.

 

Discipline en respect zijn twee belangrijke factoren die ik in alles terug wil zien. Geen enkel individu staat boven het collectief. Dus als iedereen zijn taken uitvoert in het belang van het team word het collectief er alleen maar sterker van komen de resultaten van zelf. Nu heb ik het voordeel dat ik deze groep spelers al een tijdje ken, dat het maakt het er alleen maar makkelijker door. Door het respect voor elkaar kan je dus ook dwingender zijn als trainer/coach, de acceptatie is dan ook groter. Tegelijkertijd kweek je ook het zelfvertrouwen bij de spelers, alleen maar kritiek leveren is makkelijk, maar werkt averechts. Respect heb je niet zomaar, die krijg je door het te verdienen, dat moet je ook als trainer afdwingen. En natuurlijk zijn er verschillen met de onderbouw.

 

Bij de jongste jeugd werkt dat ook anders. Echter kan je een spelertje op die leeftijd wel er toe dwingen om te proberen de bal, waarvan hij denkt dat hij uitgaat, alsnog binnen te houden, lukt het niet, dan complimenteren voor het proberen. Het gaat mij ook om de intenties, toon ze maar geef niet op. Daar win je heel veel mee, en dan heb ik het niet over de resultaten van de wedstrijden.

 

Bemoei je nog met de opleiding?

 

Ik train de O10 selectie en coach op zaterdag de O10-1. Door de betrokkenheid in de breedte door het samenstellen van het jeugdplan, het werken met de jeugdselecties en nu als hoofdtrainer vind ik het ook belangrijk dat ik ook alles inzichtelijk wil houden. Dus bekijk veel jeugdwedstrijden en spreek ik veel jeugdtrainers wekelijks. Soms geef ik presentaties over mijn manier van werken, de speelwijzes en ook met name over het ontwikkelen van de mentale weerbaarheid. Ik leg mijzelf de verplichting ook op om de TJC en TC te ondersteunen bij het bewaken van ons jeugdplan.

 

Wat zijn de hoogtepunten als hoofdtrainer?

 

Die moeten bij de senioren nog komen denk ik, ben immers net gestart, hahaha. Of het moet de goede start van de competitie zijn.

 

Als hoofdtrainer van jeugdselecties zijn het er best wel veel geweest, uiteindelijk blijft het een hoogtepunt als je alle spelers van je selectie ziet doorstromen naar de volgende leeftijdsfase. De spelers die je positief hebt zien ontwikkelen of misschien wel de spelers waarmee ik heb gewerkt ziet vertrekken naar BVO’s.

 

Promotie naar de 1ste divisie met de O17-1 van Hollandia en de laatste periode met de O19-1 van sv Always Forward, in 5 seizoenen van de 1ste klasse promoveren naar de 3de divisie. Een garantie voor kwaliteit in het 1ste elftal, dat besef vond ik wel een bijzondere hoogtepunt.

 

Dieptepunten?

 

Nee die zijn er niet. Van teleurstellingen leer je alleen maar. Of het moeten langdurige blessures zijn van spelers die dan niet de mogelijkheid hebben om zich door te ontwikkelen.

 

Andere functie binnen het voetbal?

 

Ik zou later best wel een andere functie ambiëren in het voetbal. Ik zie wel wat er op mijn pad gaat komen. Op dit moment geniet ik volop als trainer en heb ik weer een mooie uitdaging om naar uit te kijken.

 

Trainers die mij zijn bij gebleven in het amateurvoetbal heb ik niet. Ik ken ze niet allemaal in de top van het amateurvoetbal, maar daar zullen ongetwijfeld goede trainers tussen lopen. Ik volg het op afstand. Helaas zijn er maar een handjevol goede jeugdtrainers die een selectie kunnen managen, ook verantwoordelijkheid kunnen dragen het 2de selectieteam en mentaal het team sterker kunnen maken. Casimir Westerveld, nu Ajax voorheen AFC Amsterdam, was er één van.

 

Trainers in het betaalde voetbal zijn types als Van Gaal, Simone, Guardiola om maar wat voorbeelden te noemen die mij zeker inspireren, de passie voor het voetbal en de spelers, de emoties waarmee ze de spelers tot bijzondere prestaties kunnen brengen is geweldig om te zien.

 

Spelers

 

Teveel om op te noemen.

 

Always Forward mening


Ik ben van mening dat het 1ste elftal van Always Forward minimaal 1ste of 2de klasse kán en móet spelen. We hebben nu een selectie van jonge spelers met kwaliteiten. Allemaal jongens uit de jeugdopleiding,  jongens van de club. Zij hebben de juiste affiniteit met de vereniging. Hoe mooi is het als je de ontwikkelingen met de jeugdopleiding kan vervolgen met het 1ste en 2de elftal. Dat is dus de intentie de komende jaren, zo snel mogelijk uit de 4de klasse. Ik heb ook gezegd dat we moeten doorpakken naar volgende stappen. Het was even genieten die ontwikkelingen bij de jeugd, maar nu door. Want stilstand is achteruitgang en wij willen nu juist vooruit, omhoog. Always Forward.

 

 

Mitchell Haijen: Hoe bevlogen kun jij zijn als trainer? Lees het verhaal van Mitchell

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen  binnen de club. In de vorige editie was dat Jordy Grijpink. Nu zijn we in gesprek met Mitchell Haijen die JO15 traint van asv de Dijk.  

 

Mitchell steekt van wal....

"Afgelopen 3 seizoenen heb ik als assistent-trainer-/coach diverse senioren elftallen getraind. Ik ben twee jaar actief geweest als assistent trainer-/coach bij ASV Graftdijk 1 (op moment dat ik instapte 4e klasse) en het afgelopen seizoen ben ik assistent trainer-/coach (icm UEFA B cursus) geweest bij JOS Watergraafsmeer zondag 1, wat uitkwam in de zondag Hoofdklasse A senioren."

 

"Via mijn netwerk ben ik in contact gekomen met ASV de DIJK en kreeg ik de mogelijkheid om hoofdtrainer-/coach van de 015-1 (3e divisie) te worden. Kijkend naar de langere termijn heb ik de ambities om aan de slag te gaan binnen het senioren voetbal, maar op dit moment werk ik met de 015-1 bij ASV de DIJK naar alle tevredenheid.

Het bevalt enorm goed bij ASV de DIJK. Je merkt dat de club ambitieus is en de laatste paar jaar heel snel gegroeid is. De toekomst voor de club voorspel ik dan ook zeer positief, mede door de plannen en ideeën waarmee we bezig zijn en de personen met kwaliteiten binnen de vereniging." 

 

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek: 

Mijn naam is Mitchell Haijen, momenteel 21 jaar oud en woonachtig in Zaandam. Ik heb de opleiding Sport en Bewegen afgerond, en ben in het bezit van TC2/UEFA B KNVB diploma. Als trainer ben ik begonnen bij KFC 1910, hier heb ik verschillende onderbouw teams getraind op selectie- en niet selectie niveau, in combinatie met de AZ voetbalschool voor de door AZ gescoute jeugdspelers uit de regio. Vervolgens heb ik de stap gemaakt naar Fortuna Wormerveer gemaakt waar ik heb gewerkt met de 012 en de 013 wat uitkwam in de 2e divisie. Vervolgens ben ik naar SV Graftdijk 1 gegaan als assistent trainer-/coach. Ik werkte hier samen met Bert Onclin (in bezit van TC1) waarbij ik veel vrijheid kreeg en handvatten kreeg aangereikt om zij zelf te ontwikkelen.  

 

Afgelopen seizoen ben ik mijn TC2/UEFA B cursus gaan doen via de KNVB, en ben ik via een collega trainer in contact gekomen met JOS Watergraafsmeer zondag selectie, uitkomend in de Hoofdklasse A destijds. Hier ben ik een jaar lang assistent trainer-/ geweest i.c.m. met mijn stage voor mijn UEFA B cursus. Via mijn netwerk ben ik in contact gekomen met ASV de DIJK en kreeg ik de mogelijkheid om hoofdtrainer-/coach van de 015-1 (3e divisie) te worden. Naast al deze activiteiten verzorg ik namens Players United verschillende voetbalactiviteiten voor ING/KNVB en AJAX (clinics), en heb ik twee seizoenen techniektrainingen gegeven op een acedemy voor BVO en TOP-amateur spelers. Overdag werk ik voor Sciandri Sportmanagment, waarbij we veel sport en spel en sportstimulering aanbieden in Zaanstad en diverse stadsdelen van Amsterdam.

 

Hoe lang ben je actief binnen de Dijk? Hoe lang ben je al trainer in het algemeen?

Dit is mijn eerste seizoen bij ASV de DIJK. Vanaf mijn 14e jaar ben ik begonnen met het geven van voetbaltrainingen en ik ben momenteel 21 jaar oud. Dus al ruim 7 jaar ben ik actief als trainer-/coach.

  

Begin van het seizoen is vaak het conditionele aspect van belang....doe je aan periodiseren met je team? Wat versta je daaronder? 

Ik periodiseer zeker met mijn elftal. Zowel een conditionele als tactische periodisering. Door middel van mijn conditionele periodisering proberen wij spelers op een hele specifieke (voetbal) manier zowel als individu en als team fitter te maken en te houden, dus we zien dit dus ook als blessure preventie. Het doel van het conditioneel fitter worden is dat mijn spelers langer een bepaalde speelwijze vol kunnen houden. In mijn tactische periodisering behandel ik planmatig de ontwikkeling van mijn speelwijze binnen het aanvallen, verdedigen, omschakelen, en spelhervattingen.

  

De Dijk gaf aan in diverse media dat ze graag naar betaald voetbal willen. Hoe sta jij daarin? 

Het klopt inderdaad dat ASV de DIJK uitgesproken heeft om binnen een aantal jaar in het betaald voetbal aan te sluiten. De plannen en ambities zijn er zeker, alleen heeft zo’n proces tijd nodig.

  

Welke speerpunten wil je terugzien in de wedstrijden. Wat is bij jou van belang?  

We zijn vanaf de start van de voorbereiding direct aan de slag gegaan met het ontwikkelen van onze speelwijze/ manier van spelen. Onze speelwijze bestaat uit allerlei principes en afspraken binnen het aanvallen, verdedigen en omschakelen. Dit word elke training, volgens de tactische periodisering, planmatig behandeld en ontwikkelt. Dit laat ik ook continue terugkomen in de wedstrijdbespreking voorafgaande aan de wedstrijd, en dit combineer ik eventueel met kansen en bedreigingen vanuit de tegenstander (dit is dan overigens ook al behandeld op het trainingsveld). Uiteraard pas ik hierop ook mijn wedstrijdcoaching aan.

  

Je bent jeugdtrainer geweest, wat heeft je voorkeur van trainingsvormen en waarom? 

Afhankelijk van het niveau en leeftijd pas je de weerstand en/of oefenvorm aan. Je moet naar mijn mening ook rekening houden met de leeftijdsgroep die je op dat moment traint. Bij spelers in de onderbouw moet je vooral de technische basisvaardigheden trainbaar maken, en vanaf middenbouw/ bovenbouw kun je al wat meer “ tactisch “ aan de slag en hun keuzes hierin verbeteren. Ik doe zelf voornamelijk oefenvormen met weerstand van een of meerdere tegenstanders (positie- en partijvorm), maar in het verlengde van de warming-up doe ik regelmatig pass-trap vormen bijvoorbeeld en/of vormen waarmee je de technische basisvaardigheden ontwikkelt /bijschaaft

 

Bemoei je nog met andere trainers binnen de opleiding? Wat is je functie bij de jeugd? 

Ik ben op dit moment veel bezig met mijn eigen ploeg. Uiteraard zie ik veel andere trainingen en raak ik hierdoor in gesprek met mijn collega trainers

 

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als trainer? 

Een van mijn hoogtepunten als trainer-/coach, tot nu toe, is dat een aantal spelers die ik intensief heb begeleidt en getraind een stap hebben gemaakt naar een BVO. Bijvoorbeeld; Maxwell Rodriques van FC UTRECHT 015. Meerdere seizoenen heb ik hem onder mijn hoede gehad, in zowel club verband, maar ook in privé- en extra trainingen. Uiteraard heb ik in de twee jaar dat ik actief was als trainer bij de AZ voetbalschool ook een aantal spelers getraind, die nu in de jeugdopleiding bij AZ spelen. Ik denk dat iedere (jeugd)trainer dit herkent, het ontwikkelen van spelers op welk niveau dan ook geeft je voldoening.

 

En diepetepunten als trainer?

Ik zie niet echt iets als dieptepunten. Het trainersvak is doen doen en doen. Investeren in jezelf en fouten durven maken. Zo ontwikkel je jezelf, af en toe uit je comfort-zone stappen. Dus ik zie niet zo snel iets als dieptepunt, maar meer als iets waarvan ik geleerd heb.

 

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten? 

Ik sluit niets uit, maar op dit moment vind ik op het veld staan en actief bezig zijn met spelers en het ontwikkelen van team en spelers het geen wat het meest bij mij past. Misschien op een iets oudere leeftijd ook een functie als HJO (Hoofd Jeugd Opleiding) erbij is wel een mogelijkheid.

 

Meest bijgebleven trainers (en waarom): 

Bert Onclin. Vanaf de kennismaking een aantal jaar geleden tot de dag van vandaag heb ik enorm veel respect voor Bert, met zijn enorme enthousiasme, zijn idee over voetbal, training geven en het begeleiden van spelers en teams in combinatie met zijn ervaring als voetballer is dat ideaal om jezelf continue te ontwikkelen als trainer-/coach en als persoon! Binnen het betaald voetbalt inspireert Pep Guardiola mij enorm, door zijn unieke kijk op bepaalde facetten van het spel.

Jordy Grijpink...binnen Volendam gestaag naar de TOP......

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen binnen de club. In de vorige editie was dat Peter Kommas van LSVV JO13-1. Nu zijn we in gesprek met Jordy Grijpink. Trainer bij RKAV Volendam.

 

Je bent jeugdtrainer van JO17-2, waarom JO-en en geen JO-1?

Vorig jaar ben ik trainer bij een andere club geweest, waar ik naast een 2e seniorenelftal ook een JO15-1 onder mijn hoede had. Ik had voor mijzelf wel een beetje besloten dat dit mijn laatste jaar bij deze club zou zijn en dat ik voor mijzelf een andere omgeving nodig had. Tegen het einde van het vorige seizoen ben ik benaderd door Jaap Schilder HJO van Volendam, daar heb ik toen een goed gesprek mee gehad en aangegeven dat ik in principe niet openstond voor een 2e elftal gezien mijn ervaring van afgelopen seizoen. Jaap vertelde mij toen dat deze jongens 14-15 jaar zijn en eigenlijk een O16-1 zou worden maar voor de voetbalweerstand wilde hij ze doorschuiven naar de onder 17 competitie, Dat sprak mij wel aan 

 

Hoe bevalt het nu als trainer bij een grote club als Volendam. Hoe zie je de toekomst van je club? 

Volendam wordt vaak gezien als een gesloten gemeenschap maar dat ervaar ik niet. Binnen de vereniging ben ik ontzettend goed opgevangen door mijn assistent Henk Bouwman en de rest van de trainers. 

De faciliteiten zijn erg goed wij trainen bijvoorbeeld ook in het Fc stadion. Daarnaast biedt Volendam de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, zo hebben wij al 2 clinics gehad van Wim Jonk over de visie van Cruijff wat ontzettend leerzaam was.

 

Jordy: "Op welke onderdelen binnen het jeugdplan ligt de prioriteiten van de club in het kader van de doorstroming naar het 1e? 

De RKAV beoogt door het niveau van de jeugdopleiding (3e divisie) dat er jaarlijks O19 spelers doorstromen naar de zaterdag selectie(1e klasse) dan wel naar de zondag selectie(3e klasse).Daarnaast is een vangnet voor jeugdspelers in de zaterdag 2 (reserve hoofdklasse) en de zaterdag 3(reserve 1e klasse).

 

Binnen de verschillende teams ontwikkelen de jeugdspelers zich verder. 

 

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek: 

Mijn naam is Jordy Grijpink en ik ben 24 jaar oud, Buiten het voetbal om heb ik sinds februari een eigen beveiligingsbedrijf genaamd Security Services Nederland. Door omstandigheden heb ik helaas moeten stoppen met voetbal op hoog niveau. In 2012 begon ik het voetballen te missen en ben ik hier en daar aan het oriënteren geweest en toen heb ik besloten om te beginnen als trainer.

 

Hoe lang ben je actief binnen RKAV Volendam? Hoe lang ben je al trainer in het algemeen? 

Dit is mijn eerste jaar als trainer bij de RKAV, ik heb hiervoor 3 jaar bij VV Monnickendam gezeten, daar heb ik toen de B2 onder mijn hoede gehad vervolgens de B1, en vorig jaar de zaterdag 2 en de Onder 15-1 

 

Begin van het seizoen is vaak het conditionele aspect van belang....doe je aan periodiseren met je team? Wat versta je daaronder?

Bij de RKAV wordt in de bovenbouw vanaf O15-1 gebruik gemaakt van periodisering. Dit betekent dat spelers in een 3 – of 6 –wekelijkse cyclus de verschillende soorten inspanningen behorende bij voetbal trainen.

 

Aan het eind van het seizoen dienen teams fitter te eindigen en hierdoor fitter/sterker aan het daarop volgende seizoen te beginnen. 

 

Welke speerpunten wil je terugzien in de wedstrijden. Wat is bij jou van belang? 

Ik ben een trainer wat aanvallend voetbal wilt spelen met 2 aanvallende ingestelde middenvelders, wat voor mij belangrijk is dat de middenvelders de momenten kiezen om naar binnen achter de spits te kruipen of erover heen gaan, hierdoor kunnen wij aanvallend ons spel spelen. Bij balverlies wil ik gewoon dat ze hun taken uitvoeren. Ik maak veel gebruik van beeldmateriaal. Daarom filmen wij onze wedstrijden ook. Na de wedstrijd ga ik dan samen met mijn goede vriend Damon Mirani(Prof bij Almere city) de wedstrijd terugkijken en dan halen wij de coaching momenten eruit en ook de dingen die zij goed uitvoerde.

 

Je bent jeugdtrainer geweest, wat heeft je voorkeur van trainingsvormen en waarom?

 

Ik ben zoals ik net zei een trainer wat aanvallend voetbal speelt, ik heb een leergierige groep met een ontzettende drive, ik ben een trainer wat veel verschillende positiespelletjes en partijvormen toepast ondertal overtal situaties, en aan het einde van de training een evenwichtige partij. 

 

Bemoei je nog met andere trainers binnen de opleiding? Wat is je functie bij de jeugd? 

Nee dit is mijn 1e jaar als trainer en ik heb een eigen groep, de HJO weet dat ik opensta voor stagiaires of meelopers dus dat zal nog wel te spraken komen. Ik ben nu trainer van de O17-2 (hoofdklasse). 

 

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als trainer? 

2 jaar geleden had ik de onder 17-1 van VV Monnickendam onder mijn hoede daar speelde wij halve competities. Daar zijn we in dat jaar 2 x kampioen geworden met slechts 1 verliespartij. 

 

Wat zijn daarentegen je dieptepunten: 

Ik wil geen dieptepunt noemen, ik ben een beginnende trainer dus alles wat in dit geval negatief is zijn leermomenten. Ik heb in mijn 1e jaar als trainer een erg zwaar seizoen gehad met een ploeg wat niet zo gemotiveerd was daar heb ik geprobeerd alles eruit te halen wat er te halen viel alleen dat lukte niet helemaal. Dat is jammer maar geen dieptepunt te noemen

 

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten?

 

Zeker niet, maar voor nu focus ik mij op het trainerschap en dat bevalt prima. 

 

Meest bijgebleven trainers (en waarom):
Kwadjo Boateng en Mike Riksen. 

Kwadjo is trainer bij mijn voormalige club DWS zijn communicatie zowel coaching als persoonlijk is werkelijk fantastisch, hij past zich aan naar de persoon en weet iedereen persoonlijk te raken. Op tactisch en analyserend vlak is het ook de beste trainer die ik heb meegemaakt.

 

Mike was assistent bij DWS en dat was iemand die mij altijd kon prikkelen en raken om door te gaan, zowel op voetbalgebied als zakelijk een persoon waar ik tot de dag van vandaag ontzettend veel profijt van heb. 


MENING

RKAV Volendam
:
 

Voor elke trainer een stap om aan te raden, de mogelijkheden die zij bieden om jezelf te ontwikkelen is echt enorm. Een duidelijk structuur met de handvaten die je nodig hebt als trainer. Als je bijvoorbeeld een voetbalprobleem hebt is de HJO er altijd om mee te sparren of als je ergens anders tegenaan loopt. Wij hebben eens in de 2 weken een looptrainer omdat in deze leeftijdscategorie de groei toeneemt en de loop coördinatie afneemt.

 


Wat wil je verbeteren bij het jouw jongens? Wat voor een termijnplanning heb je uitgestippeld?: 

Omdat wij soms tegen jongens spelen die 2 jaar ouder zijn komen wij vaak in het fysieke gedeelte tekort, daardoor verliezen wij vaak belangrijke duels dat is echt iets wat we proberen te verbeteren. Al vind ik dat het soms ook een mentaal dingetje is. Verder hoop ik dat d.m.v. het voetballend vermogen van deze ploeg dat we dat verder kunnen uitbreiden. (dus concreet voetballend er uithalen dat erin zit en zowel fysiek als mentaal door ontwikkelen)

 

 

TOT SLOT

Wat is je levensmotto:
 

Een vriend van mij heeft ooit een uitspraak naar mij gedaan: 

Als je alles van tevoren weet ga je liggen voordat je valt, dat is een mooie om af te sluiten

  

 

Peter Kommas: "Opleiden en plezier gaan voor resultaat"...als muziek in de oren?

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen  binnen de club. In de vorige editie was dat Remco Roman. Nu zijn we in gesprek met Peter Kommas, trainer van LSVV JO13-1

Heb je ooit gevoetbald en hoe kwam je op het idee om trainer te worden? Hoe zie je eigenlijk de toekomst van LSVV?
Ik heb maar korte tijd gevoetbald, dat was in de jeugd van FC Huiswaard, een mooie vereniging die helaas niet meer bestaat. Voor mij was het echter uiteindelijk een mindere ervaring, ik speelde in een recreatief team waarbij we regelmatig met 9 of 10 man het veld op moesten omdat er geen volledig team op been gebracht kon worden. Ik kan me niet herinneren waarom dit allemaal niet lukte, maar het heeft mij als kind het plezier in het spelletje ontnomen. Het heeft wel als voordeel gehad, dat ik daar altijd aan terug heb gedacht, en ik mijn eigen spelers boven alles, ieder seizoen weer een leuke en plezierige voetbaltijd probeer te bezorgen. Achteraf heb ik er wel spijt van dat ik destijds gestopt ben met voetballen. Ik ben weer actief met voetbal in aanraking gekomen op het moment dat mijn oudste zoon als D-pupil startte met voetballen bij SV Koedijk. Ik merkte al snel dat ik niet iemand was die wekelijks langs de kant van het veld kon gaan staan zonder mezelf nuttig te maken. Ik hoorde om me heen dat er op allerlei fronten vrijwilligers gezocht werden en zo ben ik in het trainersvak gerold. Het eerste seizoen als assistent en het seizoen erop heb ik zelf een team onder handen genomen. Er zijn later periodes geweest dat ik 3 teams onder mijn hoede had om te trainen, en op de woensdagmiddag nog hielp met de circuittraining, wel druk maar ontzettend leuk om te doen.

Uiteindelijk ben ik zelf ook weer actief geweest in het veteranen-elftal van SV Koedijk en later in de zaal. Helaas is de meerderheid van ons zaalteam dit seizoen gestopt en speel ik op dit moment even niet.

Het is lastig om na zo’n korte periode al in te schatten hoe ik de toekomst van LSVV zie. Het is een mooie warme club, die met het eerste elftal in de eerste klasse op een goed niveau speelt na de promotie van het afgelopen seizoen. In de jeugd zijn er in mijn ogen nog wel verbeteringen te bewerkstelligen, maar ik denk dat onze HJO de juiste man is om hier samen met de (hoofd)trainers de komende jaren aan te gaan werken. Zo is er in oktober en november al een KNVB cursus voor de recreatieve trainers georganiseerd, een goede ontwikkeling.

Peter: "Je was een lange periode werkzaam bij sv Koedijk? Hoezo de sprong naar LSVV?
Ik ben inderdaad zo’n 9 jaar actief geweest bij SV Koedijk, echter op sportief gebied had ik meer ambities dan de club mij wilde bieden. Ik ben derhalve om mee heen gaan kijken of er een vereniging was die mij wel verder kon helpen hiermee. Eigenlijk heel onverwachts kwam de vraag van LSVV of ik interesse had om als hoofdtrainer van de JO13/12 aan de slag te gaan. Daar heb ik geen moment over na hoeven denken, en na een goed gesprek hebben we snel de knoop doorgehakt.

Zie je verschillen in beide verenigingen? Wat is je meteen opgevallen bij LSVV?
Het grootste verschil is dat LSVV een echte voetbalvereniging is, en SV Koedijk een omni-vereniging. LSVV stort zich met man en macht op het voetbal en daar draait ook alles om het voetbal. SV Koedijk moet zich op meerdere takken van sport richten en dat is voor de voetbalcultuur binnen de vereniging niet altijd even gemakkelijk. Wat me opgevallen is bij LSVV is de goede communicatie, mooie accommodatie en prima verzorgde materialen voor alle elftallen.

Hoe ga jij om met je spelers? Werken jullie met een beleidsplan of train jij volgens je eigen visie?
Bij LSVV ligt een jeugdplan wat goed op één lijn ligt met hoe ik zelf over het spelletje denk. Dus als je het zo bekijkt dan train en speel ik conform de visie van de vereniging. Wat mij tijdens het eerste gesprek enorm aansprak, was het verzoek aan de hoofdtrainer om ook de recreatieve jeugdtrainers van zijn/haar leeftijdscategorie te ondersteunen waar nodig, eventueel te helpen met oefenstof en samen voor het beste opleidingsresultaat te gaan. Daar help ik graag aan mee, zo bekijk ik waar mogelijk ook wedstrijden van de recreatieve teams, hebben we aan het begin van het seizoen een gesprek met de leiders en trainers gehad, over hoe we graag zouden willen zien dat er gespeeld wordt. En als er trainers of leiders met vragen naar me toe komen, probeer ik ze op alle vlakken te helpen. Dat maakt voor mij de taak als hoofdtrainer volledig, en dat is iets wat ik gemist heb in mijn eigen carrière als “beginnend” voetbaltrainer. Ik heb er uiteindelijk zelf destijds voor gekozen om zelf bij andere trainers te gaan kijken en te leren. Maar het is toch prachtig om anderen daarmee met een beetje extra inspanning verder te kunnen helpen.

Wat is jouw visie? En waar wil je naar toe met je team?
Mijn visie is dat de kinderen moeten groeien in kwaliteit en het liefst op hun eigen niveau. Opleiden en plezier gaan voor resultaat. Uiteraard is het geen geheim dat je als voetbaltrainer altijd voor de winst speelt, maar niet ten koste van alles. Zo heb ik een hekel aan een wedstrijd met alleen maar lange ballen, waarbij het hele middenveld wordt overgeslagen en daardoor te weinig aan de bal komen om beter te worden. Dit is iets wat mij echter wel is opgevallen in de keren dat ik met mijn teams tegen LSVV moest voetballen, en bij het bekijken van de wedstrijden om mijn spelers uit te zoeken voor het huidige seizoen. De jeugd van LSVV maakte heel veel gebruik van lange ballen, als ik daarover praat bij LSVV wordt dit ook door menigeen bevestigd. Dat is dus zeker iets waar ik aan wil werken, niet alleen met mijn eigen teams maar ook de recreatieve teams. En ik moet zeggen, dat ik die verandering inmiddels ook al daadwerkelijk zie gebeuren. Hoewel het voor de kinderen niet altijd even gemakkelijk is om van speelwijze te veranderen, is het wel erg leuk om te zien dat ze het proberen op te pakken.

Ik speel dus graag verzorgd voetbal, waarbij we van achteruit opbouwen en vanaf de middenlijn op diverse manieren de aanval opzoeken. Verdedigend, ben ik voorstander van sportief correcte duels die soms ook best wat harder mogen zijn, maar niet tot blessures leiden. Ik hou van spelers die hard willen werken en beleving hebben tijdens wedstrijden en trainingen.

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek:
Ik ben Peter Kommas, 47 jaar en woonachtig in Alkmaar. Werkzaam als bedrijfsleider van Taxibedrijf Zwart in Heiloo. daarnaast heb ik nog een eigen bedrijf Kommas.nl waarmee ik me voornamelijk richt op webdesign en het bouwen van websites. Naast voetbaltrainer waar ik nu ongeveer 10 jaar actief mee ben. Ben ik ook op andere vlakken zeer actief geweest. O.a. als wedstrijdsecretaris, jeugdcoördinator en lid van diverse commissies binnen de vereniging. Al die jaren actief geweest bij SV Koedijk. Vanaf dit seizoen op het veld overgestapt naar LSVV waar ik als hoofdtrainer van JO13/12 verantwoordelijk ben voor de JO13-1 en JO12-1. Ook heb ik nog een JO15-2 zaalvoetbalteam bij SV Koedijk onder mijn hoede waar ik vorige seizoen mee gestart ben, en het zaalvoetbal is bijzonder leuk is om erbij te doen.

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als trainer?
Als beginnend trainer was het leuk om het kampioenschap te mogen vieren van mijn destijds F7 team. Verder is ieder seizoen weer een nieuw hoogtepunt als je de spelers ziet genieten van het spelletje. Ook was het genieten dat we na een zwaar seizoen in de hoofdklasse met de D1 van Koedijk, het seizoen konden afsluiten met een 3e plaats van de 12 sterke tegenstanders in het dagvullende D-cup thuistoernooi.

En zonder twijfel was het winnen van de Spruitjescup, een driedaags-toernooi, waarbij DTS, Vrone en BOL de tegenstanders zijn, voor mij een mooie binnenkomer bij LSVV en ontzettend leuk om aan mee te mogen doen. (foto).

Doe jij met je groep aan periodiseren? En wat versta jij daaronder?
Zoals mijn voorganger in de vorige editie ook al aangaf doe ook ik niet aan periodisering met een JO13 of JO12 als het om conditioneel periodiseren gaat. Wel werk ik zoveel mogelijk met een periode van een aantal weken op de 3 spelmomenten (BB, BBT en omschakeling) binnen het voetbal. Op die manier zijn de spelers zich meer bewust waar we op dat moment precies op trainen.

Heb je al hoogtepunten in je carrière meegemaakt?
Buiten het trainerschap om, ben ik zoals al eerder vermeld ook als vrijwilliger op vele andere vlakken actief geweest, dit werd zo gewaardeerd binnen de vereniging dat ik samen met vele andere vrijwilligers uit de gemeente als “Held van Alkmaar” werd uitgeroepen. Ook werden mijn vrouw en ik als vrijwilliger van het jaar, een evenement georganiseerd door AZ, genomineerd. Ook al kreeg iemand anders de titel, de dag bij AZ was er één om nooit te vergeten.

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:
Mijn dieptepunt is dat ik na een zwaar jaar in de hoofdklasse met Koedijk D1, de mededeling kreeg dat ik niet een nieuw seizoen in mocht gaan om mijzelf proberen te revancheren in de 1e klasse. Maar helaas hoort ook dat bij voetbal.

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten?

Als de functie past bij mijn ambities, dan sluit ik nooit wat uit. Op dit moment geniet ik echter het meeste van het trainen en coachen van de jeugd.


Meest bijgebleven trainers (en waarom):
Van de onderstaande trainers heb ik als trainer veel van mogen leren.

Mike Bakker – Een trainer met een visie en een doel voor zijn (jeugd)elftallen. Veel van geleerd.

Raimondo Palmas – gedreven, leeft voor het voetbal en de vereniging. En een geweldige trainer met een enorme portie geduld en uitstraling.

Raymond Delis – een toptrainer die iedere speler beter kan maken, en datgene wat hij aan de speler wil overbrengen, ontzettend goed aan hem/haar kan uitleggen. In het jaar dat we samen de E-selectie hebben gedaan ontzettend veel van hem opgestoken.

Meest bijgebleven spelers (en waarom):
Alle spelers staan mij op een bepaalde manier bij. De één wat meer dan de ander, het leuke is dat ik in al die jaren dat ik zoveel spelers heb getraind, nog steeds geniet van spelers die ik nu nog op het veld zie staan, en ieder op hun eigen niveau lekker aan het spelletje voetbal zie deelnemen.

MENING

Naar welk niveau wil jij met je team en waarom?:
Ik heb genoten van het voetbal op hoofdklasse niveau, spelen tegen een diversiteit van verenigingen, niet alleen in de nabije omgeving waar je al jaren komt . Maar ik vind wel dat je realistisch moet kunnen blijven, als je niet de kwaliteiten in je team hebt, dan niet veel te hoog gaan spelen, maar zeker ook niet te laag. Want iedere week met 11-0 winnen, of anderzijds iedere week met 7-0 klop krijgen, daar leert helemaal niemand iets van. Voor mijn huidige team is de 1e klasse een prima uitdaging waarin ik hoop in de loop van het seizoen de groei te gaan zien, die ik voor ogen heb.

TOT SLOT

Wat is je levensmotto:
“Probeer zoveel mogelijk te doen wat je leuk vind, en geniet”

 

Remco Roman...ik sta met zoveel plezier op het veld....maar video analist worden...is een optie

 

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen  binnen de club. In de vorige editie was Rordi Maurik, trainer van fc Purmerend JO17-1 en video analyse bij AZ. Nu zijn we in gesprek met Remco Roman, jeugdtrainer bij Blauw-Zwart JO13-1 in Wassenaar.

Heb je ooit gevoetbald en hoe kwam je op het idee om trainer te worden? Hoe zie je eigenlijk de toekomst van Blauw-Zwart?

Ik heb zelf in de jeugd voornamelijk gevoetbald bij voetbalvereniging Leiden en DoCoS. Als jonge senior heb ik daarna in de selectie van v.v. Leiden en buurman FC Rijnland gevoetbald, 3/4de klasse standaard. Op een lager niveau heb ik daarna in vriendenteams bij v.v. Katwijk en rkvv Meerburg gevoetbald.

Ik werd op 15-jarige leeftijd betrokken in het training geven aan de mini-pupillen. Ik mocht assisteren op trainingen en helpen bij wedstrijden. Het bleek uiteindelijk hartstikke leuk om andere kinderen wat te mogen leren. Daar ben ik in blijven hangen. Na diverse clubs ben ik inmiddels nog altijd jeugdtrainer bij Blauw-Zwart in Wassenaar. Deze gezellige voetbalvereniging heb ik de laatste 4 jaar zien opbloeien en er is ruimte voor nog vele jaren van bloei.

Remco: "de KNVB is aan het innoveren, de BVO zijn aan het innoveren merk je daar ook al van bij jouw club?"

Na het seizoen 2016-2017 is de samenwerking tussen Blauw-Zwart en ADO Den Haag vanuit het Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden beëindigd. Vanuit de BVO’s merk ik daarom niet direct zoveel op van hun innovaties. Ik lees er wel regelmatig over op bijvoorbeeld internet. Een mooie innovatie is video-analyse. Dit is iets waar ik mij ook af en toe probeer bezig te houden. Je geeft iemand de opdracht een wedstrijd te filmen. Daarna begint het monteren en leermomenten eruit filteren. Dit is voor mij als vrijwilliger tijdrovend. Daarom kan zoiets alleen maar periodiek en niet wekelijks of tweewekelijks. Je merkt dat je als amateurvereniging maar beperkt mogelijkheden hebt om hierin te innoveren. Zo heb je immers met vrijwilligers te maken, is het materiaal vaak niet voor handen en is er evenmin investeringsruimte om te kunnen faciliteren. Waar BVO’s programma’s hebben voor video-analyse moet ik het heel basic aanbieden. Kinderen vinden het in ieder geval fantastisch om zichzelf op beeld terug te zien. Dus ook die 3 tot 4 keer video-analyse per seizoen wordt als leerzaam ervaren.

De innovaties vanuit de KNVB volgens zich op dit moment in rap tempo op, met name door de nieuwe wedstrijdvormen bij de pupillen. Het is goed om te zien dat de eerste omschakelingen in de wedstrijdvormen goed zijn opgevangen. De ruimte hiervoor, het materiaal, maar ook het kader waren bij aanvang van het seizoen ingeregeld. Op termijn moet nu blijken of de nieuwe pupillenvormen daadwerkelijk bijdragen aan een hoger spelplezier en een beter ontwikkeld individu én team.

Hoe ga jij om met je spelers? Werken jullie met een beleidsplan of train jij volgens je eigen visie?

Blauw-Zwart heeft een technische commissie die een technisch beleidsplan hebben opgesteld. De uitvoer van het beleid ligt in handen van de Technisch Jeugdcoördinator die zaken verder delegeert aan hoofdtrainers van een leeftijdscategorie. De technische commissie bewaakt het plan en het proces. Ik heb mij als trainer te conformeren aan het beleidsplan en draag die visie ook uit. Wat het plan alleen mist is een duidelijke rode lijn binnen de jeugdopleiding. Het is helder waar we naartoe willen met onze jeugdteams maar waar onvoldoende aandacht naar uit gaat is hoe je dit wilt trainen. Daar zit voor mij nu nog speelruimte om zelf invulling aan te geven. Ik verwacht dat met de start van seizoen 2018/2019 vanuit de club hierover een visie is ontwikkeld.

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek":

Ik ben Remco Roman, 30 jaar oud en woonachtig in Leiden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een organisatie binnen de publieke sector. Inmiddels ben ik 15 jaar jeugdtrainer en heb ik jeugdselectieteams van diverse leeftijdscategorieën getraind en gecoacht. Dit heb ik gedaan bij de verenigingen v.v. Leiden, rkvv Meerburg en rksv Blauw-Zwart in Wassenaar.

Doe jij met je groep aan periodiseren? En wat versta jij daaronder?

Bij de JO13-jeugd doe ik niet aan het periodiseren van voetbalconditie. Ik vind dat je dit opbouwend kan oppakken vanaf de JO15-jeugd en vanaf de JO17-jeugd vind ik het een must. Het periodiseren van oefenstof doe ik wel. Ik sta met mijn groep driemaal in de week 75 minuten op het veld. De maandagtraining staat in het teken van functionele techniek dat toepasbaar moet zijn in kleine partijspelen. De grootste verschijningsvorm die ik dan toepas is 4 tegen 4 of 5 tegen 5.

Op dinsdagen train ik volgens een periodisering die ik in blokken van 6 weken heb ingedeeld. Globaal: ik start met de opbouw vanuit de verdediging naar middenveld, opgevolgd door opbouw van middenveld naar aanval om daarna te komen tot het creëren van kansen en scoren. Vanaf dat punt verleg ik het accent naar het verdedigen. Het voorkomen van doelpunten en druk geven op de tegenstander. Voordeel is dat je veel aan herhaling toekomt en dat aan het einde van een cyclus iedere speler weet wat er getraind wordt. Alhoewel de trainingen grotendeels uit wedstrijdechte vormen bestaat wordt er ook waar nodig zonder druk op de handelingen in stroomvormen getraind, die pas ik in de oriëntatiefase toe.

Op de donderdagen train ik wedstrijdgericht en pak ik de onderdelen uit de training van maandag en dinsdag samen die ik op de wedstrijddag graag zou willen terug zien. Er is dan, op eventueel de oriëntatiefase na, alleen maar sprake van wedstrijdechte oefenvormen.

Een stukje specialisme wordt op de dinsdagen en donderdagen toegepast. De warming-up wordt dan gedaan middels loopladderoefeningen. Door dit frequent te gebruiken worden de spelers duidelijk betere lopers, het verbetert de coördinatie en effectiviteit van handelingen. Hier ben ik doorgaans 10 minuten aan kwijt maar is een hele nuttige investering.

Heb je al hoogtepunten in je carrière meegemaakt?

Het kampioenschap met de C1 van rkvv Meerburg en het lijfsbehoud op de laatste speeldag een seizoen later. Het kampioenschap kon door een kwaliteitsimpuls van spelers niet uitblijven, ik kreeg te maken met drie jongens die terug kwamen van ADO Den Haag. Een seizoen later was de kwaliteit van de groep beduidend minder en streden we een heel seizoen tegen degradatie. Op de laatste speeldag speelden we ons veilig. De opluchting en het gevoel loon naar werken te hebben gekregen voelde grandioos.

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:

Een dieptepunt is mijn vertrek als jeugdtrainer bij rkvv Meerburg. Een verschil van inzicht tussen mij en de technisch jeugdcoördinator maakte dat ik mij niet meer op mijn plek voelde. Ontzettend jammer dat ik daardoor niet meer kon bijdragen in de verdere ontwikkeling van de jeugdopleiding van die club. Ik had het er goed naar mijn zin.

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten?

Een specialisatie op het gebied van video-analyse is voor mij een optie. Dat is omdat dit valt binnen mijn interesse. Aan de andere kant sta ik op dit moment te graag op het veld. Er is alleen een spanningsveld tussen een arbeidscarrière hebben en vrijwillig voetbaltrainer zijn. Zolang ik daarin balans vind denk ik op het veld te blijven staan. Maar wie weet hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt.

Meest bijgebleven trainers (en waarom):

Ik heb in mijn laatste jaren als jeugdvoetballer te maken gehad met Kees van Tongeren als trainer. Behalve dat hij zelf op het hoogste amateurniveau had gevoetbald en succesvol was als zaalvoetballer kon hij dit ook overbrengen op de groep. De groep waarin ik voetbalde blonk niet uit van de talenten en toch wist hij met deze A1 prima te presteren. Verschillende jongens voetballen nu nog steeds standaard 2 of 3de klasse. Wat mij bijstaat was dat het leereffect bij mij enorm was in die periode. Kees is na avonturen bij FC Rijnland, FC Boshuizen en v.v. GHC teruggekeerd bij Leiden. Vorig seizoen wist hij v.v. Leiden via de nacompetitie naar de 3de klasse te loodsen. Dit seizoen ben ik er zeker van dat hij lijfsbehoud in deze klasse voor elkaar weet te krijgen.

Meest bijgebleven spelers (en waarom):

In 15 jaar jeugdtrainerschap heb ik vele spelers voorbij zien komen. De speler die mij het meeste bij is gebleven is Gustavo Hamer. Ik heb hem nadat hij uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag terugkeerde in de C1 van rkvv Meerburg weer zien vertrekken naar Feyenoord. In dat ene seizoen heb ik hem keihard zien werken om wel te slagen in zijn droom als profvoetballer en heb ik hem daarbij mogen helpen. Vanaf het moment dat hij bij Feyenoord is gaan voetabllen ben ik zo goed en kwaad als het kon hem blijven volgen. Toen hij vervolgens in de Kuip zijn eerste contract mocht ondertekenen was ik erbij. Ik was er maar wat trots op. Als je jeugdploegen op 1ste klasse/hoofdklasse niveau traint dan is de kans minimaal dat je ooit een pupil terug ziet bij een BVO. Inmiddels is Hamer door Feyenoord verhuurd aan FC Dordrecht. Dat geeft mij de gelegenheid om op vrijdagavond bij hem te gaan kijken.


MENING

Blauw Zwart
Naar welk niveau wil jij met de jeugd en waarom?:
Gelet op de grootte van de vereniging, de faciliteiten en het kader dat aanwezig is ben ik van mening dat de jeugdteams van Blauw-Zwart structureel in de hoofdklasse moeten voetballen. Inmiddels voldoen de JO11-1 en JO12-1 aan deze voorwaarde. Hopelijk staat de hoofdklasse volgend seizoen ook op het menu voor de JO13-1. De JO15-1 en JO17-1 spelen op dit moment 1
ste klasse en hikken daar ook tegenaan. De groei in niveau zal uiteindelijk ook de JO19-1 moeten bereiken. Zij spelen op dit moment 2de klasse.

Welk niveau wil jij halen met je team? Wat is je droom?:
Met mijn team wil ik graag promotie naar de hoofdklasse bewerkstelligen. Al enkele jaren hikken met met de JO13-1 tegen promotie aan maar een 3
de of 4de plaats levert geen promotie op. Een eerste plaats in de competitie is mijn droom.

TOT SLOT

Wat is je levensmotto:

Kijk niet terug naar de teleurstellingen van gisteren, maar leef met de dromen van morgen.

Rordi Maurik: Mijn visie sluit aan bij FC Purmerend....anders had ik het nooit gedaan

 

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen  binnen de club. In de vorige editie was Bart de Bruin. Nu zijn we in gesprek met Rordi Maurik, trainer van fc Purmerend JO17-1 en video analyse bij AZ

Heb je ooit gevoetbald en hoe kwam je op het idee om trainer te worden?Hoe zie je eigenlijk de toekomst van Purmerend?
Ik heb tot aan de C-junioren gevoetbald. Hierna op mijn 15e volledig gericht op het trainersvak. Dat tot op de dag van vandaag. Dit is mijn zevende jaar als jeugdtrainer. Ik zit nu net bij FC Purmerend, dit is mijn eerste seizoen. FC Purmerend is een vereniging dat wilt doorgroeien. De JO13-1 en JO15-1 spelen op 3e divisie niveau en de JO17-1 en JO19-1 op Hoofdklasse niveau. Met het voeren van het juiste beleid is doorgroeien mogelijk.

Rordi: "de KNVB is aan het innoveren, de BVO zijn aan het innoveren merk je daar ook al van bij beslissingen bij AZ binnen de videoanalyse?
Ja. Beelden liegen niet. Het laat alles zien. Trainers kunnen op de hand van beelden alles bespreken met spelers. Zowel een teamanalyse als individuele analyses. Je kunt hieruit verbeterpunten bespreken maar vooral ook punten wat goed gaat. Het versnelt het leerproces en dat merk je sneller op het veld.

Heb je wel eens aan gedacht dat toe te passen bij FC Purmerend?
Ja. Niet alleen bij FC Purmerend, ook bij DSS waar ik bijna 3 jaar gezeten heb voordat ik bij FC Purmerend tekende. Of je nou bij een BVO zit of bij een amateurclub. Het versnelt het leerproces. Op de hand van beelden kan jij je spelers laten zien wat jij goed vindt gaan en wat jij als verbeterpunt wilt zien. Na 2 /3 analyses merk je dat ook sneller op het veld. Spelers pikken het sneller op met een videoanalyse dan dat je op het trainingsveld of op een coachbord het 10x zegt of voordoet.

Hoe ga jij om met je spelers? Werken jullie met een beleidsplan of train jij volgens je eigen visie?
We werken bij FC Purmerend met een beleidsplan. Elke trainer heeft zijn eigen visie. Ook ik pas die toe bij mijn team, mijn visie komt grotendeels overeen met FC Purmerend, anders was ik hier natuurlijk geen trainer geworden. Hoe ik om ga met mijn spelers? Ik geloof wel anders dan veel andere trainers. Ik ben serieus op de momenten dat het moet, denk dan aan op de trainingen, tijdens wedstrijdbespreking- en tijdens de wedstrijd etc. Maar daarom heen ga ik gewoon relax met mijn spelers om. Ik heb gehoord van spelers die ik in het verleden heb getraind dat ze mi een goede trainer vinden en een relaxte jongen. Dat is fijn om te horen, want jezelf beoordelen vind ik lastig, dat hoor ik liever van andere.

Wat is jouw visie? En waar wil je naar toe met je JO17?
Pfoeh, mijn visie. Daar kan ik wel 4 A4’tjes mee vol schrijven. Laat ik het kort houden. Mijn visie is dat plezier op 1 moet staan. Bij het hebben van plezier heb je motivatie om beter te willen worden en te presteren op het veld. Op het voetballen is dat we naast het ontwikkelen van spelers ook prestatiegericht moeten kijken. Wat hier in Nederland gebeurt is dat we teveel doordraven in het ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen van spelers. Maar wij vergeten het willen presteren. Je speelt uiteindelijk om te winnen. In Nederland zit genoeg talent, we zijn allemaal technisch vaardig, maar als het erop aan komt gezien mentale weerbaarheid, fysiek en de winnaarsmentaliteit staan we op de FIFA Ranklijst misschien wel 100e. We moeten daar meer aandacht aan schenken. Ontwikkeling even belangrijk als prestatie. Heel veel trainers in Nederland zijn het daar niet met mij in eens, en dat begrijp ik. We lopen nu namelijk wederom een groot toernooi mis met het Nederlands voetbalelftal.

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek:

Ik ben Rordi Maurik, 21 jaar en mijn passie is voetbal. Ik ben afgestudeerd op het MBO in Amsterdam en heb nu voldoende tijd om mij te richten op het voetbal. Mijn vader heeft een eigen schoonmaakbedrijf wat steeds meer omzet krijgt en daarin is de toekomst voor mij in weggelegd mocht ik nooit doorbreken in het betaald voetbal, de kans is natuurlijk klein dat je ontdekt wordt en je een kans gegund wordt. Mijn vrije tijd besteed ik dus in de Videoanalyse bij AZ voor de Jeugdopleiding en het geven van trainen en coachen bij FC Purmerend. Daarnaast maak ik natuurlijk ook een aantal uren bij mijn vaders bedrijf. Het fijne ervan is, is dat ik mijn eigen werkuren kan bepalen. Ik ben een levensgenieter en ga ook zo gemiddeld 3-5 keer per jaar op vakantie. Ik ben een rustige jongen die mensen accepteert zoals ze zijn. Ik hou van structuur en duidelijkheid. En dat is iets wat ik ook mijn spelers geef in het trainersvak.

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als trainer?
Kampioen worden met DSS JO14-2 in de 1e klasse.Het was een seizoen met ups en downs maar uiteindelijk kan ik terugkijken op een tot nu toe leukste jaar. Daarnaast dat spelers in dat team nu bepalende spelers zijn in het eerste team in hun leeftijdscategorie waarin ze nu spelen.

Doe jij met je groep aan periodiseren? En wat versta jij daaronder?

Nee. Ik periodiseer niet. Ik bekijk het van week tot week. Ik plan niet bijvoorbeeld 4 weken vooruit. Leuk voor een voetbalschool maar niet voor een voetbalteam.

Heb je al hoogtepunten in je carrière meegemaakt?
Nog niet echt, ik heb nog een toekomst voor mij. Maar als ik iets moet opnoemen zijn het de internationale toernooien die ik met mijn teams gespeeld heb en de kampioenschappen.

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:
Dat ik tot nu toe nog geen kans heb gekregen om een 2e jaar met dezelfde jongens aan de slag te gaan.Ik zou dat proces een keer willen ervaren.

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten?
Ik denk dat het door ontwikkelen in de videoanalyse mij wel ligt. Of dat bij AZ is of bij een andere BVO is zal de toekomst uitwijzen. Ik ga nu mijn 2e jaar in bij AZ en hopelijk komt volgend seizoen mijn kans om meerdere taken te krijgen, dat is afwachten. Ik denk dat ik op latere leeftijd Hoofd-Jeugdopleidingen ook wel zie zitten.

Meest bijgebleven trainers (en waarom):
Kenneth Tan, Richard Sumter en Stephan Mol. Drie totaal verschillende trainers maar allemaal hebben ze iets wat in mijn optiek wat toevoegt in de voetballerij. Met de juiste begeleiding kunnen ze doorgroeien tot een nog betere trainer/coach.

Meest bijgebleven spelers (en waarom):
Ik behandel elke speler gelijk maar net als elke trainer heb ik ook een aantal spelers die ik hoger heb zitten dan een andere. Dat is een bepaalde band met een speler die je hebt. Ik wil hier liever niet op namen ingaan. Ik ben er namelijk van overtuigd dat die spelers om wie het gaan dat zelf wel weten.

MENING

FC Purmerend
Naar welk niveau wil jij met de JO17 en waarom?:
Naar een niveau dat mijn spelers zich door ontwikkelen als voetballer, op alle fronten beter zijn dan dat ze nu zijn. Daarnaast presteren in de competitie en rond de middenmoot eindigen. Waarom? Dat komt de spelers en club ten goede.

Welk nivo wil jij halen met het JO17? Wat is je droom?:
Dat de JO17-1 naar de 3e divisie gaat en de JO17-2 naar de Hoofdklasse. Maar dat is lange termijn gedachten. Mijn droom is om ooit bij een BVO aan de slag te gaan als full-time videoanalist of als ik mij positief ontwikkel als trainer/coach dan onder die functie aan de slag ga bij een BVO.

TOT SLOT

Wat is je levensmotto:

Leef je leven.

 

Bas IJsselstijn.....30 jaar jong en zo ambitieus..."ik wil naar mijn top"

 Bas

 

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen binnen de club. In de vorige editie was Marcello Bout van KDO aan het woord.. Nu zijn we in gesprek met Bas IJsselstijn, HJO SVW'27, Hoofdtrainer Vrouwen Jong vv Alkmaar en hoofdtrainer van Wiron in Den Oever,
Bas hebben we leren kennen bij vv Berdos in Bergen die nog bezig was met zijn TC3. Nu inmiddels in het bezit van TC2

 

Hoe bevalt het nu als HJO bij en grote club als SVW 27 en hoe kwam je terecht bij de vrouwen van vv Alkmaar?. Hoe zie je de toekomst van je clubs?

 

Via Stefanie van der Gragt, speelster van het Nederlands Vrouwen elftal. We zaten samen op de cursus Juniorentrainer bij Ton Korevaar, voormalig docent KNVB. Niet lang geleden kwam ik in kontakt met Stefanie en vroeg ze mij of ik iets voelde voor een functie als trainer bij het vrouwenvoetbal en dan met name bij vv Alkmaar. Op gesprek gekomen en dan ook nog aanbevolen worden door een topspeelster is uiteraard de moeite waard geweest om te gaan praten. Stefanie kende ik al van Reiger Boys en we hebben elkaar altijd een beetje gevolgd. Daarnaast had ik nog voldoende tijd om als HJO aan de slag te gaan. Ik was HJO bij De Blokkers, maar helaas braken de reistijden mij op en kon ik de kans krijgen bij SVW 27 in Heerhugowaard

 

Hoe bevalt het nu als HJO bij een mooie club als SVW 27. Bas hoe zie je de toekomst van je club?

 

Prima, bevalt zelfs zeer goed. Met Hilko Kramer hebben we een technische beleidsplan van bijna 30 pagina's geschreven en voorgelegd aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Voorgelegd via de algemene ledenvergadering. Door de leden is het beleidsplan aangenomen en zijn we begonnen met de uitvoering ervan.

 

"Op welke onderdelen binnen het jeugdplan liggen jouw prioriteiten?

 

Selectieteam spelers en trainers ontwikkelen. Eisen dat elke selectietrainer TC3 in zijn bezit heeft. We dragen de visie uit van de KNVB. Kleine verandering die wij hebben aangebracht bij de onderbouw tot JO11. Tijdens de wedstrijden zijn spelers verplicht door te draaien. Meer weerstand. En leren voetballen op verschillende posities. Het huidige voetbal vraagt meer van spelers en speelsters. We zijn voorstander van dynamische trainingen binnen voetbaleigen bedoelingen. 

 

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek:

 

Mijn naam is Bastiaan IJsselstijn ben 30 jaar oud woonachtig in Alkmaar maar opgegroeid in Sint Pancras.

 

Wat is me voetbalachtergrond, voetballer/trainer?

Als voetballer begonnen bij Sv Vrone te Sint Pancras in de jongste jeugd (Fjes) hier heb ik tot me 14de jaar gevoetbald. Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar AFC 34 te Alkmaar hier heb tot mijn 16de gespeeld. Daarna ben ik naar Bsv Bergen gegaan hier heb ik tot me 19 jaar gespeeld daarna maakt ik de gevoelige overstap naar Vv Berdos hier heb ik tot me 21 gespeeld vervolgens ben ik bij Kolping boys gaan voetballen voor een jaar. Na dat jaar stopte ik definitie als voetballer.

 

Trainer: 

Vervolgens ben ik me gaan richting op het trainersvak, wat echt me passie is geworden! Ook als trainer waren mijn eerste stappen dan ook bij Vrone. Hier heb ik verschillende leeftijdsgroepen gedaan (F/E/D). Vervolgens kwam ereen mooi kans bij Vv Berdos in Bergen om de gehele D-jeugd te gaan trainen dit heb ik twee jaar met heel veel plezier gedaan. Tijdens mijn verblijf bij Berdos was ik ook een jaar assistent trainer bij AFC 34 B1 waar ik veel gezien heb en geleerd heb van verschillende trainers binnen AFC 34. Helaas kon ik als trainer niet meer op zaterdag aan de slag. Gelukkig kwam in aanraking met VVS 46 uit Spanbroek hier ben ik de zondag B1 gaan doen met heel veel plezier en een geweldige beloning voor zowel mij als voor de spelers met het behalen van de districtsbeker west 1! Na het jaar koos ik om terug te gaan naar Sv Vrone om de A1 te gaan in combinatie met Fc Volendam O14 waar ik de functie had als assistent trainer. Dit jaar ben ik Hoofd Jeugdopleiding (HJO) bij Svw'27 te Heerhugowaard en Hoofdtrainer bij VV Wiron te Den Oever uitkomend in de 5de klasse zondag. Ook ben ik Hoofdtrainer bij Jong vv Alkmaar(dames) te Alkmaar uitkomend in de Topklasse zaterdag. Naast alle andere clubs scout ik voor de onderbouw voor Ajax in de omgeving Nnoord Holland. -

Welke opleiding heb ik gedaan?

Ben ooit begonnen met pupillentrainer vervolgens wilde ik steeds meer ben toen de cursus trainer/coach 3 (Tc3) gevolgd. Vorige jaar heb ik me trainer/coach 2 (Tc2) behaald.

 

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als trainer?

Hoogtepunt mijn TC2 gehaald waardoor ik mijzelf beter en sneller kan ontwikkelen. 


Wat zijn daarentegen je dieptepunten:

Gelukkig nog niet

 

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten?

Zeker niet ik ben HJO geworden om het kader te helpen in hun ontwikkeling....Een opleiding als HJO ambieer ik graag.

Meest bijgebleven trainers (en waarom):
Alex Pastoor en Peter Hyballa. Zijn visie en manier van trainen, bevalt me.


Meest bijgebleven voetballers (en waarom):

Johan Cruijff is hét toon voorbeeld hoe voetbal gespeeld zou moeten worden. Toon voorbeeld voor veel clubs.


MENING

vv Alkmaar

Goede sfeer, leerzame omgeving. Je merkt dat ze er alles aan doen dat het gaat slagen in Alkmaar en regio.
SVW 27

Slapende reus in Heerhugowaard. Dat nog 1e klasse speelt met de jeugd.


Naar welk niveau wil jij met de jeugd van SVW 27 en waarom?:

Binnen 3 jaar hoofdklasse met de meeste 1e teams


Wat wil je verbeteren als HJO bij SVW'27 Wat voor een termijnplanning heb je uitgestippeld?:
Allemaal dezelfde taal praten. Denken in ontwikkelen en graag binnen 3 seizoenen naar een hoger niveau.

TOT SLOT

Wat is je levensmotto:
Durf fouten te maken en leer van je fouten

Marcello Boud: een ambitieuze trainer van KDO naar een profclub........

 

In deze rubriek belichten we mensen in het voetbal die niet alleen het eerste trainen, coachen, begeleiden of welke functie dan ook hebben maar juist voetballiefhebbers die naast trainer een belangrijke rol spelen binnen KDO. Deze keer is het de beurt aan  Marcello Boud hoofdtrainer van KDO O13

 

Marcello: "Op dit moment train je bij KDO in de Kwakel. Hoe komt het zo dat JO13 traint?

Vorig seizoen ben ik begonnen bij de JO11-1 van SV KDO. De club vond dat ik het goed deed en klaar was voor de volgende stap, mede door dat ik mijn TC3 had gehaald in het seizoen 2016/2017. En ik was persoonlijk ook klaar om een stapje hoger op te doen. 


Stel je even voor aan het Voetbal Totaal publiek:

Ik ben Marcello Boud en 20 jaar oud. Woon mijn hele leven al in Uithoorn. Ik volg een sportopleiding in Amsterdam en zit daar in mijn afrondingsjaar. Ik ben zoals boven vermeld trainer van SV KDO JO13-1. Ook organiseer ik veel voetbaltoernooien bij de club. En heb ik mijn eigen voetbalschool. En werk ik in een sportzaak Intersport DUO in Amsterdam. Ik ben een groot voetballiefhebber.

 

Hoe lang ben je actief binnen sv KDO:

3 jaar.

 

Hoe zien globaal je trainingen eruit? Wat vind jij belangrijk in je trainingen? Wat mag niet ontbreken?

Het is altijd een opbouwende training waar je toe werkt naar een grote partijvorm en een training waar je alleen dingen hoeft weg te halen en niet meer klaar te zetten. Wat ik belangrijk vind in een training is dat de kinderen er plezier aan beleven, wat echt niet mag ontbreken is dat er in wedstrijdechte situaties worden getraind.

 

Ben je tevens bij de wedstrijd? Als dat zo is, hoe gaan ouders met jou om? En in relatie met de kinderen?
Ja ik ben ten alle tijden bij de wedstrijden. Ouders gaan altijd goed met mij om aangezien er duidelijke afspraken zijn gemaakt over hoe zij zich opstellen in een wedstrijd tegen mij als coach of een tegenstander en/of scheidsrechter. Dit is zeer prettig werken. Met de kinderen proberen we een wedstrijd altijd positief en coachend te benaderen. Zo dat we er in alle tijden leer uit halen van de goede dingen en de minder goede dingen.

 

Wat zijn je hoogtepunten tot nu toe sinds je actief bent voor de club:
Absolute hoogtepunt was vorig seizoen met de JO11-1. We stonden in de wedstrijd tegen Sloterdijk JO11-1 4-0 achter in de rust. (na eerder in competitie 5-0 te hebben verloren) Ik ben totaal niet boos geworden en heb alleen gezegd dat we er alles aan moesten doen om ons rug te rechten. En dat gebeurde na dat de 4-1 erin lag werd het daarna toch nog 4-4. Ik zal dat nooit meer vergeten dat was een absolute kick voor iedereen dat we niet wedstrijd helemaal hadden om gebogen.

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:
Als trainer is er wel eens wat gebeurd wat niet leuk was of jammer maar niet echt een dieptepunt.

Meest bijgebleven trainers (en waarom):
Peter Bosz van Ajax/Borrusia Dortmund. Ik was tot hij kwam geen voorstander aangezien hij weinig ervaring had ik het topvoetbal. Maar zijn manier van voetballen staat mij heel erg aan als trainer. En vind het enorm mooi dat die het bij Borussia nu ook zo geweldig doet, echt mijn voorbeeld.

Meest bijgebleven voetballers (en waarom):

Davy klaassen, Misschien niet de beste voetballer maar wel een ontzettend harde werker. Iemand die een team kan dragen en er alles en dan ook alles aan doet om een wedstrijd te winnen. Een voorbeeld voor vele kinderen in mijn ogen.

 

Nooit de wil gehad eens te verhuizen naar een andere club?

Ja zeker wel, er was ook afgelopen seizoen van 3 clubs belangstelling en met 1 club heb ik zelfs gesprekken gevoerd. Maar bij KDO ben ik erg gelukkig, het is een hele warmhartige club met een goede visie waar ik me goed bij voel en lekker onder kan werken.MENING

KDO
wat vind je waar de club naar toe moet?

De club heeft ambities uitgesproken om steeds hoger op te komen, aangezien we een zeer kleine club zijn is het enorm knap waar we nu staan. Het 1e elftal speelt voor het eerst in de club geschiedenis 2e klasse. En de 4 jeugdteams spelen allemaal 1e klasse O11. 13, 15 en 17. Op langer termijn willen we dat de O9 en O19 ook 1e klasse spelen. De jeugd heeft de toekomst. En dat zie je terug want het grootste deel van de KDO selectie heeft vroeger bij KDO gespeeld.


Wat wil je bereiken als trainer en wat is je "droom":

Mijn droom is om voor een professionele club te mogen werken, wat ik wil bereiken is dat ik stappen blijf maken als trainer.


Wat verwacht je het komend seizoen bij jouw team?

Ik hoop een plaats in de top 5, maar het aller belangrijkste is dat we de jongens veel bij leren het komende seizoen.


Wat is je mening over Voetbal Totaal:

Super leuk 😊


TOT SLOT

Wat is je levensmotto: kwets nooit iemand die om je geeft. Daar zijn er namelijk niet zo veel van.

 

Wat is nog je grootste wens als we praten over KDO: Dat de club bekender wordt in de regio. En dat we op korte termijn met alle jeugdteams 1e klasse spelen.

 

Johan Veenekamp heeft de X factor bij RKDES

 

In deze rubriek belichten we mensen in het voetbal die niet alleen het eerste trainen, coachen, begeleiden of welke functie dan ook hebben maar juist voetballiefhebbers die naast trainer een belangrijke rol spelen binnen RKDES. Deze keer is het de beurt aan  Johan Veenekamp van RKDES en heeft 2 voetballende kinderen bij dezelfde club.

 

Johan: "Op dit moment train je bij RKDES JO-13-1 in Kudelstaart. Je bent de eerste trainer geweest die bij deze club de ban van het aantal keren hebt doorbroken om 3 x per week te trainen. Waarom?

Kinderen voetballen/spelen steeds minder vaak buiten. Dit in combinatie met een leuke enthousiaste groep leergierige kinderen, bracht mij ertoe om het voor te stellen om 3x in de week te gaan trainen. Vanaf het eerste moment was iedereen (kids en ouders) erg enthousiast en is de opkomst bijna altijd 100%.


Stel je even voor aan het Voetbal Totaal publiek:
Mijn naam is Johan Veenekamp, 44 jaar en dit jaar trainer/coach van RKDES JO13-1. In het verleden ben ik trainer/coach geweest in de jeugd van avv TOG in Amsterdam. Momenteel heb ik 2 voetballende kinderen bij RKDES.

 

Hoe lang ben je actief binnen vv RKDES:
Sinds augustus 2011 speelt mijn oudste zoon bij RKDES. Begonnen bij de mini’s als 5-jarige en een maand later aangesloten bij de toenmalige F9. Dit was een team met maar 1 leider en dat was niet optimaal, dus ben ik daar gaan assisteren. Vervolgens heb ik de mini’s een aantal jaar getraind op de woensdag, wat destijds ook nieuw was voor de club want de mini’s voetbalden toen alleen op de zaterdagochtend. Aansluitend op de trainingen van de mini’s ben ik gaan assisteren bij de F-jes bij Sjaak Kok en Ton Nisters. In de jaren volgend heb ik diverse functies gehad binnen de jeugd van RKDES, variërend van jeugdcoördinator tot momenteel Hoofdtrainer Onder 13.

 

Wat zijn je hoogtepunten tot nu toe sinds je actief bent voor de club:
Het doorvoeren van het 3x trainen met mijn team was nieuw binnen RKDES. Een aantal mensen binnen de club hebben mij hier de gelegenheid voor gegeven en hopelijk is dit op een positieve manier opgevallen waardoor nu bijna alle selectieteams vanaf dit seizoen 3x trainen per week. Een ander hoogtepunt is dat we dit jaar een O13-1 team hebben wat bestaat uit een combinatie van spelers uit 2005 en uit spelers uit 2006, een mixteam van 2 leeftijden.

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:
Echte dieptepunten zijn er niet, alleen de momenten dat er door oplopende emoties dingen worden geroepen, die soms persoonlijk worden.

Meest bijgebleven trainers (en waarom):
Dat is mijn toenmalige trainer bij SC Voorland, Wim van Werven geweest. Dat was een trainer die geduldig met je aan de gang ging, maar je ook hard liet werken.

Meest bijgebleven voetballers (en waarom):

Ik probeer zoveel mogelijk spelers te blijven volgen, die ik heb getraind. Het is mooi om te zien dat een aantal kids in selectieteams terecht komen bij andere verenigingen en zelfs bij een BVO zijn terecht gekomen.

 

Nooit de wil gehad eens te verhuizen naar een andere club?

Zoals eerder gezegd heb ik 2 kinderen die voetballen bij RKDES en die spelen met vriendjes (van school). Op het moment dat er aanleiding zou zijn om te switchen van club (om welke reden dan ook) gaan we kijken. Nu speelt dat niet.MENING

RKDES wat vind je waar de club naar toe moet?

We hebben de laatste jaren teveel gehad dat de betere jeugdspelers naar een andere vereniging overstappen, omdat daar de jeugd hoger speelt. Ik denk dat RKDES een goede stap heeft gezet door met de selectieteams 3x te gaan trainen. Langzaamaan zullen we met alle teams zo hoog mogelijk moeten gaan spelen, dit zal gepaard moeten gaan met betere trainingen en trainers.


Wat wil je bereiken als trainer en wat is je "droom":

Het zou een mooi compliment zijn dat over een paar jaar een jeugdspeler die bij mij heeft getraind bij RKDES, in een eerste elftal van zijn club komt te spelen.

Wat verwacht je het komend seizoen bij jouw team?

Ik denk dat we een zwaar seizoen tegemoet gaan met de O13-1, maar deze groep is dermate enthousiast dat we grote stappen gaan maken.

Wat is je mening over Voetbal Totaal:
Leuke site met meningen en verhalen van collega’s die je normaliter niet te horen/lezen krijgt.


TOT SLOT

Wat is je levensmotto:
Doe de dingen die je leuk vindt. Laat een ander jouw plezier niet ontnemen.

Wat is nog je grootste wens als we praten over RKDES:
De jeugdopleiding naar een hoger niveau.

Wie zou je graag willen zien in deze rubriek 'in gesprek met: : 
Marcello Boud (Hoofdtrainer O13 bij sv KDO)

 

 

Van je hobby je beroep maken? Het kan...Richard Mank is het gelukt.....

 

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen binnen de club. In de vorige editie was dat Ton Rekelhof van Kethel Spaland. Nu zijn we in gesprek met Richard Mank, HJO vv Spijkenisse en Hoofdtrainer van vv Dilettant
Getekend voor 3 jaar als Hoofdtrainer. Uniek in het amateurvoetbal in Nederland. Mede de reden een aantal vragen te stellen aan deze voetbaldier en bevlogen voetbaltrainer.

Hoe bevalt het nu als HJO bij en grote club als vv Spijkenisse. Hoe zie je de toekomst van je club?

"Het bevalt mij prima, mooie grote club en we zien het rooskleurig in voor de toekomst. Nu speelt alles binnen de eerste en tweede divisie. Graag willen we in onze regio gaan voor de certificering waaruit zal blijken dat we op de goede weg zijn. Ook zullen we, omdat we flinke stappen binnen onze jeugdopleiding aan het zetten zijn meer aan externe scouting doen.Niet zoals velen dat doen met sneaky komen kijken, nee je eerlijk melden en om de beste spelers een hoger podium aan te kunnen bieden. Gewoon goede afspraken maken met de regioclubs, dan weet ik dat we welkom zijn en gewoon eerlijk spel spelen. We letten vooral op dat een speler een meerwaarde moet hebben en beter is dan wat we nu hebben. We kunnen het niet maken om een gelijkwaardige speler te halen die die de ontwikkeling van eigen spelers tegenhoudt. Overigens is het zo dat ook BVO's maar de scouts van de KNVB welkom zijn en geheel vrij zijn om bij ons te gaan kijken".

Richard: "Op welke onderdelen binnen het jeugdplan liggen jouw prioriteiten bij Spijkenisse?

"Certificering van de opleiding en dat impliceert dat het hoogste diploma gehaald dient te worden. Daar ben ik inmiddels al aan begonnen. dat HJO de hoogste diploma A hebben. Naast het KPA programma willen we dus dus in aanmerking komen voor certificering. Kwaliteit bieden aan alle spelers".

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal publiek:

Richard Mank, ik heb gevoetbald bij Altior en ARGON en de opleiding gedaan bij het ALO en CIOS Overveen, Begonnen op mijn 15e als trainer bij Altior en ARGON. Verder als trainer bij o.a. Ominiworld A1, JONG AZ, C1 van AJAX, jaartje Utrecht, Hoofdtrainer, Cabauw, Heerjansdam, HJO DWS HJO, Docent KNVB en  VTZ, Slikkerveer totaal tot heden 23 seizoenen als trainer. 

Hoe lang ben je actief binnen Dilettant en Spijkenisse, hoe lang ben je al trainer in het algemeen?

"Dilettant 3e seizoen en 2e seizoen bij vv Spijkenisse. Zou een kontrakt voor 5 jaar krijgen(nu 3 jaar). Zeer uniek in de amateurvoetbal wereld. Uiteraard hebben we wel een clausule opgenomen maar het klikt allemaal goed met iedereen en willen met iedereen dezelfde kant op".

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt als hoofdtrainer?

"Kampioen worden met vv Dillettant en Slikkerveer. Gepromoveerd met Cabauw. kampioen met de A1 van Ominiworld naar de eredivisie en als je weet dat je Vitesse achter je laten waarin Room en Wolfswinkel gespeeld hebben geeft dat toch wel een enorme voldoening".

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:

"Ontslag als trainer bij de Zwerver in Kinderdijk. Met de kerst was het over. Maar iedereen maakt het een keer mee. Heeft mij nooit lekker gezeten omdat je de feiten niet kan achterhalen".

Zou je een andere functie binnen het voetbal niet uitsluiten?

"Ooit de insteek bij een BVO in de opleiding te willen werken. Maar ook bij de KNVB zou ik best weer willen. Maar dat is toekomst, eerst bij mij eigen clubs maar je weet dat in het voetbal kan het zo........."

Meest bijgebleven trainers (en waarom):
"Louis van Gaal toen bij Ajax maar ook Gardiola. Nu leer ik zeker van Jan Zoutman.....die heeft zo een goede spelopvatting maar ook een Jack van den Berg. Pure voetbaltrainers die niet alleen goed kunnen trainen maar ook met spelers kunnen omgaan en een duidelijke visie hebben".


Meest bijgebleven voetballers (en waarom):

"Oussama Assaidi speelde bij Omniworld en nu bij FC Twente". 

MENING

vv Dilettant:

"Vooruitstrevende gezellige mooie club. Innonatieve club. Scherp blijven op het hele voetbalproces".

vv Spijkenisse

"Een slapende reus. Kan toonaangevend zijn in heel Nederland".

Naar welk niveau wil jij met de jeugd van vv Spijkenisse en waarom?:

"Liefst allemaal op 1e divisie nivo vanaf de JO13 pupillen".

Wat wil je verbeteren als HJO bij vv Spijkenisse. Wat voor een termijnplanning heb je uitgestippeld?:

"De totale werkwijze. Manier van trainen en spelen. Daarnaast ook het randvoorwaardelijke moet gewoon goed zijn". 

TOT SLOT

Wat is je levensmotto:

"Leef en geniet elke dag. Het kan zo maar de laatste zijn".

Van hoofdtrainer naar Technisch Manager

Ton2

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de hoofdrolspelers van het 1e elftal een belangrijke rol spelen binnen de club. In de vorige editie was Adrie Klijsen van sc Buitenveldert. Nu zijn we in gesprek met Ton Rekelhof, Technisch Manager van Kethel-Spaland en doet werkzaamheden voor de FUN Foundation van voorzitter Ron Brouwer

Na jaren als hoofdtrainer. Hoe bevalt het nu als Technisch Manager bij een grote club als Kethel-Spaland. Ton hoe zie je de toekomst van je club?

In 2017 Januari ben ik officieus begonnen en heb eerst de club geobserveerd en officieel begonnen op 1 juli 2017. Als Technisch Manager.  Met de HJO zijn we een hecht team, alhoewel ik Technisch manager ben sta ik het meredendeel op het veld. Daarnaast stuur ik het kader aan, maar het veld blijft trekken waardoor we samen met de HJO vaker op het veld te vinden zijn. 

Ton: "Op welke onderdelen binnen het jeugdplan liggen jouw prioriteiten?Zoveel mogelijk het straatvoetbal naar de club halen. Alles met een bal. Omdat kinderen al zo met een bal bezig zijn voor de training en continu actief zijn, vind ik de WU niet gelijk nodig maar zoveel mogelijk met de training beginnen.

Stel je even voor aan het “Voetbal Totaal" publiek:
Ton Rekelhof, docent Duits op een school met kinderen met autisme...ik ben in bezit van bezit TC1 senioren. Was KNVB Regiocoach en ook docent TC3. o.a. Als hoofdtrainer en heb ik met plezier gewerkt bij diverse clubs als Nieuw Lekkerland, s 'Gravendeel, WFB, Groote Lindt, VVAC en Vicoria '04 enz.

Hoe lang ben je actief binnen Kerthel Spaland:

Vanaf 1.7.2017 officieel


Wat zijn je hoogtepunten tot nu toe sinds je actief bent bij deze club:
Waarden en Normen convenant geintroduceerd. En in de korte periode dat ik er ben het doorschuiven van een talent 2e jaars E naar de Jo13-1. Gewoon om hij het niveau aankan. Er zijn meer leden gekomen. Nieuwe voertbalveldjes, waarbij  Pim Blokland een grote rol gespeeld heeft.

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:

Veld 5 was door brand in de parkeergarage niet echt bruikbaar. Ieder lid die de club verlaat vind ik een dieptepunt.

Zou je een hoofdtrainersbaan niet uitsluiten?
Nee zou het best ambieren als er iets moois op mijn weg zou komen maar nu vind ik dit vak als Technisch Manager veels te leuk.

Meest bijgebleven trainers (en waarom):
Rob Kleijn bij Rood Wit A echt een mens een mens
s 'Gravrendeel Ronald Hulsebosch

Meest bijgebleven voetballers (en waarom):
Kevin van Valen. s 'Gravendeel.....Sterk aan de bal, mooie voetballer. Mathijs Blonk. Goede voetballer maar jammer genoeg geen mentaliet bij WFB. Had veel meer ingezeten. In het leven buiten voetbal een topgozer.


MENING

Naar welk niveau wil jij met de jeugd van Kethel Spaland en waarom?:
Selecteteams naar hoofd of 1e klasse. Goede C en D lichting

Wat wil je verbeteren als HJO bij Kethel Spaland. Wat voor een termijnplanning heb je uitgestippeld?:
Goed betaalde en opgeleide trainers. Die in staat zijn kinderen nog beter te maken.

TOT SLOT

Wat is je levensmotto:
Geluk, plezier, sport bedrijven uit passie en beleving

Wat is nog je grootste wens als we praten over Kethel Spaland
Continiteit en meer structuur in het uitvoeren van de opleiding binnen de vereniging.

 

Adrie Klijsen: HET voorbeeld van een vrijwilliger met passie voor het jeugdvoetbal...

 

KlZe zijn er nog steeds: de vrijwilligers met passie voor het jeugdvoetbal:

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers een belangrijke rol spelen binnen de club. In de vorige editie was het Danny Wagenhuis, die zijn verhaal over het voetballeven van zijn club etaleerde. Deze keer is het de beurt aan Adrie Klijsen van sc Buitenveldert. Adrie is al jarenlang verbonden aan de club. Hij traint en coacht zijn team van Buitenvelder 

 

Stel je even voor aan het Voetbal Totaal publiek:

Ik ben Adrie Klijsen 48 jaar, werk bij de gemeente Amsterdam stadsdeel zuid Hier heb ik de functie als coördinator / teammanager van de afdeling schoon. In mijn vrije tijd train en coach ik de jeugd van sc buitenveldert JO13-5.

 

Hoe lang ben je actief binnen sc Buitenveldert:

Ik ben sinds 2011 actief bij sc buitenveldert het jaar dat mijn zoon mocht gaan voetballen. Toen werd er gezocht naar een teamleider voor het team F10 en zo ben ik dat gaan doen En ben ze toen ook 2x per week gaan trainen en op de zaterdagen gaan coachen. Ik heb ook 2 jaar de kleding en materialen verzorgt voor de jongens jeugdteams, zowel trainingsmaterialen wedstrijdkleiding trainingskleding ect evt.

 

Wat zijn je hoogtepunten tot nu toe sinds je actief bent voor de club:

Niet alleen mijn hoogte punten maar vooral voor deze groep jonge jongens die voor het Eerst een teamsport gingen behoeven maar, voor mezelf is het dat de kinderen en ouders Zoveel plezier hadden en dan ook nog voor mezelf met 4 verschillende teams F en E pupillen 5 x kampioen worden in 4 seizoenen ( najaar en voorjaarskampioen ) en dat met zoveel plezier Van de kinderen tijdens de trainingen en wedstrijden. En dat ik jongens vanuit een recreatief team naar een selectie team heb kunnen brengen.

 

Wat zijn daarentegen je dieptepunten:

Dat is van afgelopen seizoen door mis communicatie tussen de coördinators van de JO13 recreatief en mijn ik mocht een lijst met spelers doorgeven waar ik een team van kon maken voor het nieuwe seizoen, de afspraak was dat ik eerst te horen kreeg of dit goed was en dan de ouders en spelers persoonlijk kon bijpraten zowel de gene die in het team bleven als de gene die naar een ander team zouden spelen in het nieuwe seizoen maar, tot mijn verbazing stonden de team indelingen ineens op de site van buitenveldert en kreeg ik boze ouders aan de telefoon en of kreeg boze mails dat was niet fijn. Ik ben vrijwilliger en doe het met veel plezier en wil dat ook overbrengen naar de kinderen.

 

Meest bijgebleven trainers (en waarom):

Dat is Henk Groot die trainden mijn in de tijd dat ik in de D3 van ajax speelden , ik was toen 12 jaar en heb toen zoveel geleerd discipline techniek teamsport alles wat met voetballen had te maken maar ook respect helaas maar zeer leerzaam heb ik daar 1 seizoen gespeeld op het mooie terrein van ajax de meer. Daar buiten Louis van Gaal zijn inbreng op een team en zelfverzekerdheid en zelfs zijn arrogantie die hij kan overbrengen vindt ik klasse hij heeft bij vele grote clubs zich zelf bewezen zowel in Nederland als in het Buitenland.

 

Meest bijgebleven voetballers (en waarom):

Bij sc buitenveldert is dat Xavier MacNack hij speelde bij mijn in de E pupillen deze jongen was voor zijn leeftijd al zover met zijn voetbal capaciteiten ik denk zelf dat als hij blijft voetballen we van deze jongen nog wel wat gaan horen over een aantal jaar. Hij is verhuisd naar Almere en daar voetbalt hij momenteel volgens mijn in Almere bij waterwijk. Ja en voor mijn Marco van Basten een speler die alle capaciteiten bezat die een voetballer moet hebben en dan vooral die van een spits, goede snelle passeertechniek goede koopkracht inzicht en doelpunten maken en dat in top competitie ’s en Nederlands elftal.

 

MENING

sc Buitenveldeert:

Een mooie grote club en een hele goede dames afdeling. Een club die steeds groter wordt. En geeft jonge trainers de kans om te groeien om ze selectie teams te laten trainen en coachen hier in worden ze goed begeleid door Bert Reijmers TJC. Vindt het wel jammer dat er te weinig aandacht wordt geschonken aan de recreatieve teams, hier is sc buitenveldert echt afhankelijk van de vrijwilligers. Ik zelf regel veel voor mijn team en als het kan ook voor de andere teams dat komt mede doordat ik me ook laat horen en zien, wat andere vrijwilligers te weinig doen. En ze mogen best wel wat meer doen voor de jeugd en dan met name de recreatieve jeugd, ik bedoel niet ieder team heeft een trainer dus dit wordt dan verwacht dat dit door een ouder wordt gedaan dat mag wel veranderen.

 

Prestaties 1e elftal: 

De zondag heren 1 valt nog tegen gezien de kwaliteiten die rond lopen. De zaterdag heren 1 die gaan wat beter, en hebben vorig seizoen goed gepresteerd. De dames 1 ja die gaan zo goed en hier wordt ook veel voor gedaan zoals speelsters aantrekken en sinds kort dan de samen werking met de AJAX dames.

 

Meisjes moeten vooral tussen de jongens voetballen

Ik denk dat dat tot een bepaalde leeftijd zeker goed is voor de ontwikkeling van de spelers van zowel de jongens als meisjes en elkaar zo ook waarderen en respecteren.

 

Amateurvoetbal en vrijwilligers

Ze kunnen niet zonder, maar Ik vindt dat deze vrijwilligers ook wel wat meer aandacht mogen krijgen want echt zonder zouden de meeste amateurverenigingen niet meer bestaan. ik neem nu mezelf er gaat best wel veel vrije tijd in zitten en het reizen, en ik ben natuurlijk niet de enige die als vrijwilliger 3x per week en soms wel vaker bezig is voor het team of de club. Amateurvoetbal kan niet zonder bestuurders: Nee dat denk ik ook niet maar dan moeten dit wel de juiste mensen zijn ik denk dat dat bij sc buitenveldert wel de juiste mensen zijn die er ook wel verstand van hebben en weten wat ze doen om de club gezond te houden.

 

Voetbal Totaal:

Ja goed opgezet en eerlijk, geven iedereen de kans om zijn of haar mening te geven,

 

TOT SLOT

 

Wat is je levensmotto:

Fouten maken we allemaal Dus leer van elkaar. Wat is nog je grootste wens als we praten over sc Buitenveldert: Mijn wens is dat het recreatieve gedeelte van de club meer aandacht krijgen, en dat ook daar in wordt geïnvesteerd. En dat de heren teams ook naar de top kunnen komen net als de dames.

 

Wie zou je graag willen zien in deze rubriek 'langs de lijn':

 

Marcel Uijldert. Lid van voetbalvereniging KAGIA en organisator van de jeugd toernooien bij KAGIA

 

 

 

Danny Wagenhuis: "Ik ben blij om kinderen te helpen in hun ontwikkeling"

In deze rubriek belichten we voetballiefhebbers die naast de trainer een belangrijke rol spelen binnen clubs en o.a. de VTOC. Deze keer is het de beurt aan Danny Wagenhuis van RKDES en als speler van Alliance '22.

 

Danny: "Op dit moment train je bij de VTOC in Witmarsum. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met de techniekscholen?" 

De VTOC heeft een hele andere visie in vergelijking met de ‘techniek’scholen in Nederland. Techniek leer je door samen te leren voetballen (partijvormen) onder weerstand. Met de VTOC proberen wij een visie naar voren te brengen waarbij een ieder kind beter leert voetballen door op doelstellingen te trainen en zoveel mogelijk wedstrijdsituaties te creëren waarbij de kinderen genoodzaakt zijn om techniek te gebruiken. Vooral de focus op de teamfuncties en teamtaken komen duidelijk naar voren tijdens onze trainingen. Aan de hand van een wedstrijd, wordt de doelstelling bepaald. Vanuit deze doelstelling trainen wij 4 weken lang om binnen de teamfuncties en taken de spelers beter te maken!

Stel je even voor aan het Voetbal Totaal publiek:

Mijn naam is Danny Wagenhuis, 23 jaar oud en reeds in het bezit van mijn TC3. Op het moment studeer ik 4e jaars Sportkunde aan de Hogeschool Inholland. Voetbal is mijn passie. Ik houd ervan om met kinderen te werken en ik wil graag mijn kennis overbrengen om spelers beter te maken. Op het moment ben ik begonnen met mijn eigen Voetbal Totaal Opleidings Centrum bij sv Mulier te Witmarsum. Daarnaast heb ik jaren getraind bij RKDES te Kudelstaart, waar ik nu op de maandag avond Coordinatie/krachttraining ga geven aan de selectieteams (jeugd). 

 

Hoe lang ben je actief binnen RKDES en VTOC:
Ik ben reeds begonnen met de VTOC. Zojuist de tweede training gehad. Daarnaast ben ik al zo’n 5 jaar werkzaam als jeugdtrainer van RKDES.

Wat zijn je hoogtepunten tot nu toe sinds je actief bent voor de club:
Mijn hoogtepunt heeft zich allemaal vorig seizoen plaats gevonden. Ik was toen hoofdtrainer JO13-1 en heb vanuit RKDES de cursus TC3  aangeboden gekregen. Ik ben ontzettend blij dat ik deze kans heb gekregen. Nu heb ik veel meer kennis van dit prachtige spel. Daarnaast heb ik mogen werken met Michael Buskermolen als trainer, maar ook als praktijkbegeleider. Ik heb erg veel van hem kunnen leren!


Wat zijn daarentegen je dieptepunten:
Ik heb geen dieptepunten!

Meest bijgebleven trainers (en waarom):
De meest bijgebleven trainers zijn: Hans van Kasteren en Jan Reurings. Zij hebben mij enorm geholpen met mijn eigen ontwikkeling als trainer. Zij geloofde altijd in mij en hebben mij erdoorheen gesleept. Zeker Hans, hij heeft sinds ik bij RKDES training geef geholpen bij het begeleiden en maken van trainingen.

 

MENING

RKDES wat vind je waar de club naar toe moet? Wie heeft een enorme invloed op je gehad?
Ik denk dat de club al goed op weg is! Dit mede door de structuur binnen de club vanuit Hans en Michael. De trainingen zijn van een hoger niveau, en de ontwikkeling binnen de trainers van de club wordt steeds beter en groter.


VTOC. Waarom ben je deze opleiding begonnen en waarom in Friesland

Ik ben deze opleiding begonnen, omdat ik mijn visie op voetballen en trainen graag wil overdragen aan kinderen. Mede dankzij de kennis die ik heb opgedragen tijdens de cursus. Het heeft mijn ogen doen openen en hiermee wil ik elke speler individueel beter maken. Ik heb gekozen voor Friesland, omdat hier eigenlijk weinig tot geen aanbod is! De markt is hier top. Daarnaast komt de KNVB minder vaak in het noorden van het land. Daarom wil ik mijn visie overbrengen in deze regio.

Wat wil je bereiken als trainer en wat is je "droom":
Iedereen mag dromen! Mijn droom is om als jeugdtrainer of krachttrainer aan de slag te gaan bij een betaald voetbalvereniging of de KNVB. Mede door mijn opleiding Sportkunde, wil ik alle kennis overbrengen binnen de topsport.

Wat verwacht je het komend seizoen bij jouw opleiding? Je vervolgopleiding. Wat verwacht je van de sportopleiding Sport en Bewegen?

Komend seizoen ga ik tijdens de studie vooral richten op de sportbeleid binnen de vereniging en gemeente. Daarnaast ga ik afstuderen en hoop ik op een stageplek bij de KNVB. Ik ben nu al bezig om contacten te leggen!

 

Hans van Kasteren dan zeg ik:

Belangrijke factor binnen mijn ontwikkeling!

Wat is je mening over Voetbal Totaal:

Top site! Juiste visie op voetbal.


TOT SLOT

Wat is je levensmotto:
Hard werken beloond.

Wat is nog je grootste wens als we praten over VTOC:
In het voorjaar uitbreiden met meer kinderen en meer locaties!

Wie zou je graag willen zien in deze rubriek 'in gesprek met:  

Michael Buskermolen                  

 

Van trainer naar professioneel voetbaltrainer in het amateurvoetbal

Tjerja

 

Regelmatig vertoef je op sociale media als Linkedin en zie je diverse professionals voorbij komen, op zakelijk niveau, directeuren, sales mensen, verplegers en langzamerhand raak je steeds meer geinteresseerd in diverse beroepsgroepen.

 

Zodoende kom je ook terecht bij een gepasioneerde voetbaltrainer in het amateurvoetbal. Het volgen is niet zo moeilijk, de nieuwe berichten worden gratis opgediend en regelmatig zie je berichten voorbij komen van een professionele trainer in het amateurvoetbal: Tjerja Dave Knaken. Een echte voetbaldier uit het oosten en heeft van zijn passie zijn werk gemaakt.

 

Tevens heeft Tjerja zich gespecialiseerd als conditietrainer en gediplomeerd volleybaltrainer. Tjerja’s voetbaltraining biedt clubs, trainers en spelers een helpende hand in de vorm van techniektraining, invaltrainingen, groeps- en keeperstraining, individuele voetbaltraining, veelzijdig bewegen en het coördineren van circuittrainingen voor pupillen. Tjerja’s voetbaltraining heeft daarnaast een uniek programma voor het ontwikkelen en trainen van voetbaltrainers.

Stel je even nader voor aan het Voetbal Totaal publiek:

Tjerja-Dave Knaken, professioneel voetbaltrainer. Ben woonachtig in Overijssel, 46 jaar, getrouwd en twee kinderen. Heb met www.voetbalspecialisaties.nl een eigen voetbalbedrijf en werk daarnaast bij FC Emmen en De Twentsche Voetbalschool.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Werkzaam in diverse functies in de voetballerij. Heb hiervoor gewerkt als journalist en reisleider.Hoe ben je in het trainersvak beland?

Ging vanzelf. Combinatie van gevraagd worden en eigen ambitie. Dat was midden jaren ’90.

Hoe werk je als trainer?

Ik wil in ieder geval nooit uitgeleerd raken. Verder laat ik me omringen door toptrainers waar ik zelf ook weer van leer. Ik zie elke training als een uitdaging met als doel om het desbetreffende team, speler of trainer te helpen in zijn ontwikkeling.

Je hoogtepunten als voetballer?

Spelen voor de toenmalige Twentse selectie en proefperiode bij het toenmalige SC Heracles’74.

Je hoogtepunten als trainer?

Ik kan meerdere hoogtepunten bedenken. Maar ik heb een keer een vrouwenteam getraind in Bruchterveld. Daarmee werd ik kampioen, wonnen we de districtsbeker en ook een internationaal toernooi. Verder werden we gekozen tot beste sportploeg van de gemeente Hardenberg. Allemaal in 1 seizoen. Het is niet makkelijk om vrouwen te trainen en coachen, maar deze ervaring was er een om niet snel te vergeten

Wat wil je bereiken als trainer en wat is je "droom":

Dit werk nog jaren doen!

Bewondering voor? Wie zijn of waren je voorbeelden

Johan Cruijff. Dat behoeft mijn inziens geen verdere uitleg.

 

Bedankt Tjerja Dave en succes in je verdere carriere.

Gedreven voetbaldier Erik Nieuwenhuis: ‘Mentaliteit bepaalt of “ze” er komen!’

Erik

 

Dit online magazine voor leergierige trainers in de laagste echelons, legt graag contact met clubs, die een florerende jeugdopleiding kennen. Het kan ook anders. De laatste jaren is het fenomeen voetbalschool in opkomst gekomen. Die voetbalscholen kunnen dan ingehuurd worden door clubs, of clubs hebben zelf voetbalscholen die de menskracht en know how ontberen om hun prilste jeugd te voorzien van de nodige (basis)kennis. Dat hun dan weer verder helpt op de lange weg, die een voetbalcarrière kan duren, zich al of niet afspelend op het hoogste (amateur)niveau. 

Diverse activiteiten van Erik Nieuwenhuis

 

  • Loopcoordinatie trainingen bij hockey LMHC
  • Presentatie Erik bij LMHC
  • Trainers opleidingsprogramma op Saint Lucia, Caraïben, Aruba, Progress Sports.
  • Techniek- en loopcoördinatietrainer op RVT projectbasis i.s.m KNVB en sc Heerenveen en PEC Zwolle,
  • Train the trainers programma’s voor vv BroeklandZAC, Sc Rouveen, sc Assen, vv Wijhe en Zwolsche boy’s, WVF,
  • Techniek- en loopcoördinatietrainingen voor SVZ, [VHK]( Techniektraining bij VHKVHK, vv Oldeveste ‘54, vv Loenermark, ZVV, vv Berkum, Zwolsche boy’s en Meulensteen Academy, WVF,
  • Hoofd Jeugdopleidingen vv Oldeveste’54 en mede Talento ingericht,
  • enz.enz.

 

 

Nieuwenhuis blijkt van 27 mei 1965 en oorspronkelijk afkomstig uit Deventer. Woont met echtgenote en twee kinderen (17 en 14) al jaren in Zwolle en is werkzaam bij energieproducent Essent als accountmanager. Een drukke en afwisselende job, dat bij ons meteen de vraag deed rijzen, hoe hij het plooit om dan nog zoveel tijd te kunnen spenderen aan zijn trainershobby. “Een kwestie van goed plannen en agenderen”, is zijn antwoord en verklaart nader: “Ik kan het goed combineren met ‘t thuisfront en Essent, waardoor er 10 uur in de week ontstaat om mij uit te leven op het veld”. Maar voordat hij losbarst over zijn trainingen, eerst even het eigen voetbalverleden. “Ik heb van mijn 6e tot aan mijn 13e bij HTC gespeeld als linkermiddenvelder in alle standaardteams. Op mijn 14e heb ik de overstap gemaakt naar hoofdklasser VV Berkum. Op diezelfde leeftijd heb ik in twee trainingsweken op Papendal, techniekles gehad van Wiel Coerver. Mede door hem, heb ik de techniek in beide benen eigen gemaakt, waar ik veel plezier aan beleef. Het mag dan ook meteen duidelijk zijn, dat ik een adept ben van de Coerver- en Meulensteenmethode. Ik speelde in alle standaard jeugdteams van Berkum en in verscheidene KNVB regio-elftallen. Op mijn 17e debuteerde ik in het eerste elftal. Altijd op de linkerwing gespeeld. Ik was en ben een echte linkspoot. Was net zo makkelijk de snelle en frêle linksbuiten als de stugge en onpasseerbare linksback of de zwoegende en gatentrekkende middenvelder! Op mijn 36e ben ik gestopt”.

 

Trainersactiviteiten

Hij heeft diverse opleidingen gevolgd als jeugdvoetbaltrainer. Is gecertificeerd Meulensteen Techniektrainer en heeft de Workshop Talentherkenning middels YTDI gevolgd. Als je als lezer zijn lijstje huidige werkzaamheden in de voetbalwereld beschouwt, ben je rap geïmponeerd. Wij beginnen bij zijn BVO ervaring: hij werkt bij FC Zwolle als Scout en Techniektrainer op het nieuwe project van de KNVB i.s.m. amateur - en profafdelingen van BVO’s. Dat komt samen in de KRVT. Die letters staan voor KNVB Regionale Voetbaltraining voor Talentvolle Epupillen. Hij is techniektrainer bij Voetbalschool Noord, locatie Drachten/Leeuwarden (zondag’s ochtends Drachten 10 trainingen, vrijdag’s avonds Leeuwarden 10 trainingen); Robur et Velocitas (A t/m de E pupillen op woensdagavond) en vv de Rijnstreek op woensdagmiddag. Is actief bij Sportpartners Innovation Inn Football, tijdens de jaarlijkse Nederlandse Techniek Kampioenschappen (NTK/NVO) en Nederlandse Voetbalschoolkampioenschappen. Verder verzorgt hij op aanvraag Clinics en Train de Trainer Jeugdkader. Hiervoor is een programma ontwikkeld volgens de Meulensteen methode in samenwerking met verenigingen en voetbalscholen. In 4 leerplannen wordt het kader wegwijs gemaakt in de trainersbeginselen. Ten leste is hij actief bij de KNVB pupillen/junioren Nikedagen, tijdens zomervakanties. Voorwaar een imposante lijst. Maar het is hem nog niet genoeg. Hij heeft nog een gaatje gevonden in zijn agenda. Tijdens het gesprek gaf hij dit blad de primeur van nagelnieuwe trainingssessies, n.l. de Camping techniektrainingen. Het voert ons te ver om hier dieper op in te gaan. 

 

Willen leren

De tijd die hij spendeert aan al die trainingssessies en de trainingen zelf…...het gaat hem ogenschijnlijk allemaal makkelijk af. Wij sloegen hem belangstellend gade tijdens de training bij vv de Rijnstreek. De youngsters hingen hem aan de lippen en renden fanatiek achter de bal aan, Na de training vertrouwde hij ons toe: “Trainen in wedstrijdsituaties is het leukste en doe ik het liefste om het dan te vertalen naar trainingsvormen. Ik reik aan en laat ze het uitproberen en dwing ze vragen te stellen. Ik blijk spelertjes beter te kunnen maken vanuit eigen basis. En die heb ik geleerd te zien, te herkennen en te onderkennen. De Meulensteen visie geeft ook duidelijk aan, wat je nodig hebt voor functionele technieken per positie. Ik trap een open deur in als ik stel, dat een verdediger anders denkt dan een aanvaller.

 

Maar door veel te oefenen, leer je ze eigen keuzes te laten maken. Als de mentaliteit goed is, dan komen die kids er wel!”, zegt hij tot besluit. In het bijgaande kader en de gepubliceerde oefenvormen, kunt u op papier een trainingssessie van Erik Nieuwenhuis “meemaken “In de rust met 4-0 achter? Dan niet praten over wat fout ging, maar juist de vraag stellen: Wat ging er GOED? En dan: wat kunnen we veranderen? In pupillenvoetbal is ‘t niet erg om een keertje met 4-0 te verliezen. Als er in een wedstrijd maar plezier is beleefd en inzet is getoond.” “Geduld oefenen. Pas dan heb je profijt van trainingen!” “Bewegingen met beide benen toe laten passen in tuin of op straat, later in wedstrijden. Je leert ze aan, door veel te herhalen in afwisselende organisatievormen. Daardoor leren ze ook situaties herkennen, er op in te spelen en op te lossen.”

“Volgens mij dien je als club eerst een visie te ontwikkelen, om dan bij die visie een trainer te zoeken. Maar al te vaak is het in de praktijk precies omgekeerd.”

 

Rick Veenstra.....van talent naar toptalent als trainer

Rick

 

In de verhalen "in gesprek met" zijn we  in gesprek met een aantal jeugdige en talentvolle trainers: Rick Veenstra van Sportlust 46 te Woerden.

Als hoofd opleidingen waren we altijd op zoek naar trainers en kader die het talent in zich hadden om verder het trainersvak in te duiken. Als één van de weinigen zat het talent erin en gaven we hem de kans zichzelf te ontplooien als trainer bij een talentvol team. Een trainer die verliefd was op het spel, een luisterend oor had naar andere trainers, leergierig en lieten hem vrij, zijn talent tot volle wasdom te laten komen.

Inmiddels zijn we aantal jaren verder en Rick heeft zijn contract verlengd als trainer JO11-1 en speelt tevens in het 1e van het naburige vv Kamerik.

 

1. Stel je even nader voor aan het Voetbal Totaal publiek:

Ik ben een echte Sportlust 46 'er. Alle jeugdselecties doorlopen en ben inmiddels 23 jaar jong. Ik voetbal bij vv Kamerik in het 1e elftal wat op dit moment in de 4e klasse speelt.

2. Wat doe je in het dagelijks leven?

Student Sport en Bewegen Niveau 4

3. Hoe ben je in het trainersvak beland?

Het leek mij leuk om kinderen van 6/7/8 jaar wat techniek bij te leren. Uiteindelijk werd ik trainer voor selectie teams in de onderbouw.

4. Hoe werk je als trainer?

In iedere training zit een techniek vorm. Dat kan passen/trappen zijn, maar ook schieten of een mannetje passeren. Vervolgens ga ik dat terugbrengen in partijen waarbij bijvoorbeeld de pass centraal staat.

5. Je hoogtepunten als voetballer?

Top 3 gehaald in D1 van sportlust in de hoofdklasse waarbij we o.a Feyenoord onder ons lieten.

6. Je hoogtepunten als trainer?

Na 2 jaar een speler te hebben getraind mocht hij bij een BVO komen voetballen dat is wel leuk aangezien je hem hebt getraind. In het jaar 2016/2017 hebben we met de JO11-1 het kampioenschap gehaald. Kampioen worden was niet belangrijk maar als je de spanning voor de wedstrijd en de blijdschap er na ziet ben je super blij voor die kinderen.

7. Wat wil je bereiken als trainer en wat is je "droom":
ik hoop dat ik jongens die ik heb getraind later te zien zijn bij een BVO of bij een mooie amateurclub. Opleiden doe je om het beste uit de speler te halen en ik hoop dat ik bij iedere speler het maximale er uit kan halen.
8. Wat verwacht je het komend seizoen bij jouw opleiding?

We hebben een nieuwe HJO gekregen bij onze vereniging. Ik hoop veel van hem te leren. Ik ga zelfstandig dit jaar de O11-1 trainen. Ik hoop dat deze jongens allemaal doorgaan naar de O12-1

9. Voetbal Totaal het platform meer voor jeugdnieuws, trainingen interviews maar ook op beeld? Je mening

Ik lees niet ieder artikel, maar wat ik lees vind ik interessant.

10. Bewondering voor? Wie zijn of waren je voorbeelden

Als klein kind ben ik enorme fan van Zinedine Zidane. Ook hij is nu trainer wat erg leuk is.

 

Rick bedankt vooor het interview en succes in je carriere als trainer en speler

 

 

 

Hoofdtrainer JO17 FC Haarlem Kennemerland

FC Haarlem-Kennemerland is een fusieclub tussen oud BVO HFC Haarlem en de FC Kennemerland. De thuiswedstrijden worden gespeeld in- en naast het stadion van oud BVO HFC Haarlem. Daar is ook beschikking over èèn kunstgrasveld. FC Haarlem-Kennemerland bestaat uit ongeveer 650 leden. Omdat wij ambitieus zijn en graag met alle jeugdelftallen alsmede senioren selecties op een hoger nivo willen spelen, zijn wij onze trainersstaf aan het bijstellen.
Voor onze o17-1 selectie zoeken wij voor het dit seizoen een nieuwe hoofdtrainer die aan het onderstaande profiel voldoet:

Profiel:
• Ambitieus.
• Minimaal 2 jaar ervaring als jeugd selectietrainer
• Kan minimaal 2x training geven in de week en op wedstrijddagen coachen
• Sociale vaardigheden en een proactieve houding die aansluit bij de belevingswereld en jeugdkenmerken 
• Sociaal en communicatief vaardig, goed kunnen motiveren
• Heeft discipline, waarden en normen hoog in het vaandel staan
• Opleidingsgericht, en de wil om ons Technisch Beleidsplan uit te voeren
• Beschikt over tactisch/technisch inzicht, kan jonge spelers beter leren voetballen
• Denkt mee met de club en overige trainersstaf om de club naar een hoger plan te tillen

Wat bieden wij:
• Een groeiende voetbalclub met een traditionele achtergrond
• Een club, met aandacht voor elkaar
• Duidelijke visie met betrekking tot het opleiden van jeugdspelers
• Ontwikkelingsgericht werken
• Zichzelf constant willen verbeteren
• Uitstekend klimaat om te presteren en je te ontwikkelen
• Een goede vergoeding en/ of mogelijkheid cursussen te volgen

Sollicitatie met motivatie en CV graag naar:

Rob van Steijn, TC Haarlem-Kennemerland
rod.cha@wxs.nl 

SCW Jeugddagen

Jeugdd

Op 30,31 Aug & 1 September kunnen alle kinderen weer terecht bij SCW voor de jeugddagen.

3 dagen voetbal plezier, spelletjes en gezelligheid.

Je kan je aanmelden via de link:  www.jeugddagen.nl of te klikken op bovenstaande afbeelding