Cursus Pupillentrainer

Cursus Pupillentrainer

NU aktie voor 750,-- ongeacht aantal deelnemers. Vanaf 50 km 0,19 per km extra. De eerste 50 km vanaf Uithoorn Gratis.    

 

Nieuwe Cursus Pupillentrainer op uw lokatie

Er gaat nog veel veranderen in het Pupillenvoetbal. Verandert u mee?  

 

Of informeer 0297-523059  Een cursus van 8 a 10 avonden kan voor u als vrijwillige trainer wel te veel zijn. Wij geven dan ook een cursus van 4 avonden waarin alle facetten bij F, E en D pupillen tijdens de praktijk en theorie tot uiting komen.

 

Waar zijn en worden de cursussen gehouden? klik hier Bij voorkeur minimaal 14 deelnemers. Onze voorkeur gaat uit naar de maandag, woensdag en/of vrijdagavonden, andere avonden in overleg. Indien een club zou aangeven in het weekend (zondag) is dat bespreekbaar. Nieuw in de cursus, de veranderingen binnen het pupillenvoetbal, en waar wil een trainer in geholpen worden, wat is de rol van een (Technisch) Jeugdcoördinator.

De cursussen duren 4 avonden, elk ca. 3 uur per avond met praktijk en theorie Hoe train ik F, E en D pupillen.           

 

a) De warming-up
b) De oriëntatiefase
c) De oefen-/ leerfase
d) De toepassingfase
e) Afsluiting 

 

1e avond: Aanwezig om 18.30 uur. Kennismakingsronde. Start cursus 19.00 uur praktijk. Ik zal als trainer de cursisten als pupil trainen. 1 uur. Pauze 15 minuten. Theorie met planboard en Powerpoint Presentatie). Analyseren training.Ook andere onderwerpen zullen aan bod komen, zoals kenmerken, tips voor trainers, het coachen van spelers, basisformatie enz. Wat is voetbal? op deze avond zullen 3 of 4 trainers opdracht krijgen om de week daarop een training voor te bereiden en te geven aan F pupillen(1 F team nodig) 

 

2e avond: Aanwezig om 18.45 uur. Praktijk F pupillen. 1 uur. Pauze 15 minuten. Theorie met planboard en Powerpoint Presentatie). Analyseren training.Ook andere onderwerpen zullen aan bod komen, zoals kenmerken, tips voor trainers, het coachen van spelers, basisformatie enz. Op deze avond zullen 3 of 4 trainers opdracht krijgen om de week daarop een training voor te bereiden en te geven aan E pupillen(1 E team nodig). Uitreiking DVD.

 

4e avond: Aanwezig om 18.45 uur. Praktijk D pupillen. 1 uur. Pauze 15 minuten. Theorie met planboard en Powerpoint Presentatie). Analyseren training. Ook andere onderwerpen zullen aan bod komen, zoals kenmerken, tips voor trainers, het coachen van spelers, basisformatie enz. Op deze avond zullen trainers ook een D team gaan coachen tijdens een wedstrijdsituatie. Uitreiking Certificaten.

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat.

 

Kosten per deelnemer: zie bovenstaand voor 4 avonden. Het aantal deelnemers vanaf 14 personen. Excl. BTW. Excl. belastingvrije reiskosten vergoeding vanaf 50 km. De eerste 50 km gratis.              

 

De cursus wordt gehouden bij u op de club. De cursus start om 19.00 uur tot ca. 21.45 uur.  

Incl. 

  • oefenstofboek
  • werkboek 
  • Certificaat 

Hoe zien de avonden eruit:

BIJEENKOMST  

1e avond: Praktijk 19.00 u. -20.00 u en Theorie 20.15 – 21.45 pupillen oefengroep cursisten

2e, 3e en 4e avond: Praktijk/Theorie 19.00 - 21.45 pupillen oefengroep pupillen

Praktijk

training 19.00 – 20.00 

4 oefenvormen Trainer(s) TJC / cursist(en)

Theorie

• Nabespreking

PRAKTIJK De training Wat zijn belangrijke aandachtspunten?

• Kennis van …. / Vragen ….

• Voorbereiding …. / Voorbeeld geven

• Trainingsdoelstelling 

• Keuze oefenvormen

De coaching

• Wat en Waarom?

Thuiswerk

 

Vraag naar de mogelijkheden. 

 

Info: info@voetbaltotaal.info  

 

 

Jeugdtrainer en Pupillentrainer volgen op Facebook